Ta dekada zadecyduje o przyszłości globu

Ta dekada zadecyduje o przyszłości…

Komisja ochrony środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności Parlamentu Europejskiego przyjęła rezolucję wzywającą UE do przedłożenia ONZ długoterminowej strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Strategia powinna zostać przedstawiona na konferencji COP25, która odbędzie się w Madrycie w dniach 2–13 grudnia.

Według komisji unijne cele klimatyczne planowane do 2030 roku są zbyt mało ambitne. Wzywa ona w rezolucji, by w najbliższym 10-leciu zredukować emisję o 55 proc., tak jak to zapowiadała przyszła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. To zaś wymaga, by wszystkie kraje członkowskie co najmniej dwukrotnie zwiększyły finansowanie zielonego funduszu klimatycznego. Działania podjęte do 2030 roku wpłyną na losy ludzkości przez następne 10 tysięcy lat - argumentują członkowie komisji środowiska.

Komisja wezwała wszystkie kraje UE, by pilnie wycofały wszystkie bezpośrednie i pośrednie dotacje na paliwa kopalne już w 2020 roku. Domaga się także od Europejskiego Banku Inwestycyjnego, aby zaprzestał udzielania pożyczek na projekty związane z paliwami kopalnymi, z wyjątkiem gazu, w połączeniu z odnawialnymi źródłami energii.

Ponadto rezolucja wzywa do podjęcia inicjatyw zachęcających wszystkie kraje do ograniczenia emisji z międzynarodowej żeglugi i lotnictwa. Komisja przyjęła rezolucję 62 głosami, przy 11 przeciwnych. Dokument trafi obecnie na głosowanie na posiedzeniu plenarnym PE w dniach 25-28 listopada.

PAP