Tak powstają opakowania szklane

Tak powstają opakowania szklane
Serwis Plastech.pl prezentuje, na przykładzie Huty Szkła Ujście, pełny proces produkcyjny prowadzący do wytworzenia opakowania szklanego. W ujskiej hucie powstają butelki w kolorach zielonym i brązowym, o pojemnościach od 100 do 1500 ml. Przedstawiamy na czym polega m.in. pozyskiwanie i magazynowanie surowców oraz ich formowanie.

Huta Szkła Ujście jest najstarszym tego typu zakładem w Polsce. Powstała 198 lat temu. Eksportuje szklane opakowania. W fabryce produkuje się butelki w kolorach zielonym i brązowym o pojemnościach od 100 do 1500 ml. Obecnie Huta Szkła Ujście jest największym producentem tych butelek w kraju. Należy do niej ponad jedna trzecia rynku.

Wartość sprzedaży w Hucie już cztery lata temu przekroczyła 100 mln zł. Od tego czasu systematycznie wzrasta. Jeszcze w 2004 r. wartość rynkowa Huty była szacowana na 68,8 mln zł. Teraz jednak wynosi już 200 mln zł. Huta ma podpisane kontrakty zapewniające jej m.in. produkcję butelek do piwa Gingers. Oprócz eksportu do Belgii, wyroby sprzedawane są również na rynek francuski, holenderski, kanadyjski i rosyjski. W ujskiej firmie produkuje się około miliona butelek w ciągu doby.

Wszystkie surowce wykorzystywane w Hucie Ujście przy produkcji szkła są pochodzenia mineralnego. Jest to m.in. piasek, wapień, dolomit, anhydryt i chromit. Huta sięga też po produkty przemysłu chemicznego.

Przed przystąpieniem do produkcji piasek i stłuczka zostają poddane specjalnemu uszlachetnieniu, które odbywa się w hucie. Pozostałe surowce składowane są w silosach.

Jeśli chodzi o piasek, to jest on wydobywany w kopalni zlokalizowanej na terenie huty i na miejscu uszlachetniany. Stłuczka jest natomiast odpadem produkcyjnym, który po rozdrobnieniu może być stosowany przy produkcji - jest to tzw. stłuczka własna. Wykorzystywana jest również stłuczka obca - powstała w wyniku konsumpcji. Ona z kolei poddawana jest wpierw oczyszczeniu i dopiero potem uszlachetnieniu. Oczyszczenie odbywa się na linii mycia.

Kolejnym etapem procesu produkcyjnego jest przygotowanie zestawu. Polega ono na odważeniu według właściwej, unikalnej receptury odpowiednio dobranych surowców. Proces sporządzania zestawu odbywa się w ruchu ciągłym, cyklu trzyzmianowym na dwóch niezależnie od siebie pracujących liniach.


Samo sporządzanie zestawu składa się z czterech etapów. Kolejno po sobie następuje pobranie surowca z miejsca składowania, automatyczne i zgodne z recepturą odważenie surowców, dostarczenie ich do mieszarki i wreszcie wymieszanie.

Co szczególnie ważne takie czynności jak: odważanie, transport do mieszarki oraz mieszanie dzieją się w ramach w pełni zautomatyzowanego sterowania. Potem następuje przetransportowanie zestawu szklarskiego z mieszanki do zbiorników przypiecowych. W tym celu wykorzystywany jest specjalny system taśmociągów.

Czytaj więcej: Szkło 31