Tak powstają opakowania szklane


Kluczowym momentem wytwórczym jest etap topienia szkła. Huta Szkła Ujście wyposażona jest w trzy poprzeczno - płomienne piece. Wanny są natomiast opalane gazem ziemnym wysokometanowym.

Topienie szkła polega na stopieniu zestawu szklarskiego w postaci jednorodnej mieszanki, a także klarowaniu i ujednaradnianiu oraz studzeniu wytopionej masy do temperatury wyrobowej. Proces ten przebiega jednocześnie, lecz w różnych częściach pieca.

Składa się z kilku odrębnych faz, które można podzielić wedle kryterium temperaturowego. Wpierw podgrzewany jest zestaw szklarski. W tej fazie mamy do czynienia z wydzielaniem się wilgoci zawartej w surowcach.

Po upływie tej czynności zachodzi moment przemiany topienia szkła. W końcu zaś, gdy temperatura dojdzie do 1550 st. C następuje klarowanie szkła. Całości dopełnia ujednorodnienie chemiczne i termiczne szkła.

W momencie, kiedy szkło jest już jednorodne przystępuje się do formowania. Żeby było ono skuteczne sięga się po automaty rzędowe. Pozwalają one uzyskać wysokie szybkości formowania. Maszyny umożliwiają formowanie w systemie NNPB - jest to najnowsza technologia cienkościenna oraz w tradycyjnym systemie BB (blow - blow).

W procesie formowania wyrobów również można wyróżnić kilka fragmentów. Zachodzi tu formowanie kropli masy szklanej o odpowiednim kształcie, masie i temperaturze. W maszynie formującej z kropli gorącej masy szklanej kształtowane są wstępne kształty tzw. „ bańki ”. W tej samej maszynie formującej kształtowane są wyroby żądanego kształtu i w końcu następuje utrwalenie uformowanego kształtu odpowiedniego wyrobu przez schłodzenie wyrobów silnym strumieniem chłodnego powietrza. Ma to miejsce poza maszyną formującą.

Pierwszą częścią finalizowania procesu produkcyjnego jest odprężanie. Odbywa się ono w odprężarkach gazowych i elektrycznych. Dzięki niemu dochodzi do usunięcia naprężeń wewnętrznych w wyrobach.


W odprężarce wyroby zostają podgrzane do górnej granicy odprężania, przetrzymane w tej temperaturze, a następnie poddaje się je powolnemu schładzaniu.

Tak przygotowane produkty są sortowane. Przechodzą przez linię sortowniczą wyposażoną w urządzenia do automatycznej kontroli, która wyłapuje wszelkie defekty opakowań: ich pęknięcia, wtrącenia gazowe i stałe oraz wadliwości pomiarowe.

Ukoronowaniem procesu jest pakowanie towaru. Odbywa się ono za sprawą paletyzacji, a także zgrzewania ładunku paletowego folią.

Czytaj więcej: Szkło 31Forum

Piotrzawadzinski

Głowica do Wytłaczarki vs. średnica ślimaka 2018-04-15

Yellow

Czas przebywania materiału w agregacie 2018-04-13

Polisiepropylen

Roboty programy, ustawianie 2018-04-11

Michalboro

Ldpe + elastomer? 2018-04-09

Bobbin_22

Siły i prędkości otwierania zamykania Engel Victory 50 2018-04-03

Reportaże