Take care of the Earth - nowa inicjatywa prośrodowiskowa w branży etykiet

Take care of the Earth - nowa…

Codziennością stają się pojemniki na żywność wyprodukowane z trzciny cukrowej, czy sześciopak piwa zapakowany w jadalną siatkę. Branża odzieżowa inwestuje w koszulki, buty bądź okulary przeciwsłoneczne powstałe na bazie plastiku wyłowionego z oceanu.

Ludzie na całym świecie poszukują rozwiązań na ponowne zastosowanie dla ogromnych ilości odpadów zalegających na planecie. Wciąż rosnąca liczba fabryk zajmujących się recyklingiem uświadamia, że problem urósł do tego stopnia, że nie powinniśmy, a nawet już nie możemy przejść koło niego obojętnie. 

Rozwój badań nad przetworzeniem generowanych przez społeczeństwo odpadów obserwowany jest w każdej dziedzinie życia. Nie inaczej jest w branży etykiet samoprzylepnych. Materiały pochodzące z recyklingu jak i te na bazie surowców odnawialnych stanowią potencjał produkcyjny, który coraz częściej zostaje wykorzystany dla otrzymania produktów mniej uciążliwych dla środowiska, a wytrzymałością i wydajnością nieróżniących się od rozwiązań stosowanych, na co dzień.

Ze względu na fakt, że w naszym kraju etykiety mniej ingerujące w środowisko naturalne nadal stanowią swojego rodzaju nisze, Spółka Aniflex ''powołała do życia'' projekt Take care of the Earth, którego założeniem jest przybliżenie Klientowi korzyści płynących dla środowiska w związku z wykorzystaniem etykiet zawierających składniki pochodzące z recyklingu bądź surowców odnawialnych. Producenci z branży spożywczej, kosmetycznej, chemii gospodarczej czy alkoholowej coraz częściej zamieszczają na swoich produktach proekologiczne etykiety. Niestety nadal mają one niewielki udział na tle ogółu zamieszczanych etykiet na opakowaniach.

Take care of the Earth jest katalogiem dostępnych możliwości z obszaru produktów etykietowych bardziej przyjaznych środowisku naturalnemu. Specjalnie przygotowane pakiety zawierają gamę rozwiązań będących zamiennikami dla standardowych etykiet samoprzylepnych. Ponadto zawierają informację o materiałach ''odchudzonych'', które przyczyniają się do generowania mniejszej ilości odpadów. W projekcie omówiono również narzędzia wspomagające recykling lub te ułatwiające usuwanie odpadów. Jednym z nich są zmywalne kleje, które w trakcie procesu recyklingu przy zastosowaniu odpowiednio wysokiej temperatury zostają całkowicie usunięte z powierzchni opakowania nie pozostawiając na nim śladów.

Wszystkie podejmowane działania na rzecz promowania rozwiązań bardziej przyjaznych dla środowiska mają na celu zwiększenie świadomość ekologicznej konsumentów oraz przyczynianie się do wzrostu poziomu wykorzystania przetworzonych materiałów do produkcji etykiet samoprzylepnych.

zdjecie


Czytaj więcej:
Etykiety 132
Ekologia 460