Tateh - szalony facet od butelek

Jak poradziłeś sobie z trudnościami? Kto pomógł ci rozpocząć ten projekt?

W obliczu trudności z wielką cierpliwością i nadzieją starałem się wytłumaczyć ideę projektu uchodźcom saharyjskim poprzez kampanie uświadamiające w szkołach i ośrodkach społecznych oraz zamieszczanie zdjęć projektu w mediach społecznościowych i objaśnianie pomysłu w krajowym radiu saharyjskim. Rzeczywiście, odegrało to ogromną rolę w sprostaniu wyzwaniom. UNHCR i władze Sahary reprezentowane przez Saharyjski Czerwony Półksiężyc również odegrały ważną rolę, pomagając mi początkowo w procesie podnoszenia świadomości społecznej na temat projektu.

Czym charakteryzują się "domy z butelek"?

Domy mają kilka cech, które czynią je bardziej wydajnymi w surowym ekosystemie algierskiej hamady, tak zwanej pustyni pustyń. Ściany wykonane są z plastikowych butelek wypełnionych piaskiem, które połączone są cementem oraz mieszanką ziemi i słomy, służącej jako izolacja termiczna. Ściany są zdecydowanie bardziej odporne na warunki atmosferyczne, w porównaniu do tradycyjnej cegły adobe, która nie jest wypalana i rozpada się w wyniku ulewnych opadów, które od czasu do czasu pustoszą region.

Jak wygląda cały proces zbierania butelek służących do budowy domów?

Na początku, kiedy zacząłem budować swój pierwszy dom dla mojej babci, szukałem plastikowych butelek w obozach i sklepach, a czasem jeździłem 4 kilometry do punktu zbiórki odpadów, żeby je odebrać. Po sfinansowaniu projektu przez Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR) opracowano strategię zbierania plastikowych butelek i napełniania ich piaskiem. Opłacana grupa młodych ludzi została przydzielona do zbierania i wypełniania butelek. Grupy te są rozmieszczane po obozach, a w każdym z nich jest wyznaczony punkt, do którego przyjeżdża ciężarówka i zabiera butelki na plac budowy.

24

Wspomniałeś, że twoje domy budowane są na planie koła. Dlaczego?

Projekt budowy na planie koła został wybrany po to, aby mieszkania były dostosowane do pustynnego klimatu. Kiedy burze piaskowe uderzają w ściany, piasek osadza się wokół domów skonstruowanych na planie kwadratu, zaś w przypadku okrągłego kształtu nie gromadzi się on przy budynkach. Także pod względem przepływu ciepła ten projekt jest korzystniejszy, gdyż budynek na planie koła pozwala na swobodny przepływ powietrza wokół ścian, co osłabia wnikanie ciepła do wnętrza. Ponieważ okrągłe budynki zwiększają cyrkulację powietrza, pozwalają lepiej wykorzystać ruch powietrza niż te o kształcie kwadratowym.

Ciekawi mnie, jakie były reakcje ludzi, którzy mieli zamieszkać w tych domach…

Wybudowane przez nas domy spotkały się z pozytywnym przyjęciem beneficjentów i niewielu wyrażało niechęć lub wątpliwości odnośnie do tego, czy budynek będzie trwały na dłuższą metę. Nadrzędnym celem tego projektu jest to, aby zwiększyć aktywność społeczną uchodźców w zakresie znajdowania efektywnych rozwiązań zarówno w kwestii architektury jak i recyklingu. Dzięki temu ludzie sami podejmują różnorakie inicjatywy takie jak: budowa własnego modelu domu, ogródka z plastikowych butelek, czy też np. kurnika.

Czy uważasz, że twój projekt odniósł sukces? Jakie są koszty wybudowania jednego domu?

Tak, z pewnością był to sukces, a pomysł szybko został rozpropagowany i udostępniło go w mediach wiele osób. Jeśli chodzi o koszt domu, wynosi on maksymalnie od 200 do 250 dolarów. 80% materiałów budowlanych podlega recyklingowi i jest dostępne na pustyni. Plastikowe butelki i piasek są obecne w dużych ilościach, więc jest to niski koszt w przypadku, gdy rodzina zajmuje się zbieraniem butelek i napełnianiem ich piaskiem.

23

Czytaj więcej:
Butelki 289
Wywiad 292