Technika gorących kanałów BlueFlow® do produkcji mikroczęści

Liczby pod kreską
Generalnie nowa technologia BlueFlow® jest zgodna z dotychczasowymi systemami dysz gorącokanałowych, co umożliwia w zasadzie przezbrojenie starych form. Niewiele wyższe koszty inwestycyjne w zastosowaniach firmy Weißer+Grießhaber kompensowane są bezpośrednimi oszczędnościami oraz wzrostem pewności procesowej:
  • Krótsze przestoje dzięki szybszemu i bezproblemowemu rozruchowi, również po awariach.
  • Mniejsze do 30 procent zużycie energii dzięki niższemu poziomowi temperatury przetwórstwa.
  • Zdecydowanie mniejsza liczba braków dzięki lepszemu prowadzeniu temperatury w dyszy, niższej temperaturze przetwórstwa i niższemu ciśnieniu. Dzięki niższemu ciśnieniu możliwe jest także przejście na mniejszą wtryskarkę i dalsze zmniejszenie kosztów.
  • Stabilniejszy proces z mniejszą liczbą przestojów i odpowiednio większą ilością wyprodukowanych części.
  • Dysze minimalizują stratę ciepła nie tylko ze względu na ich mniejsze wymiary zewnętrzne. Dzielona obudowa częściowa (trzpień) (Patent DE 412 70 36 udzielony 4.5.1995) wykonana ze stali w tylnej części oraz ze stopu tytanu o małej przewodności cieplnej w przedniej części gwarantuje małą stratę ciepła.
Oprócz tego w konstrukcji nowych narzędzi można wykorzystać również inne właściwości nowej technologii grzania jak np. mniejszą średnicę trzpienia w porównaniu ze standardowymi systemami. Umożliwia to realizację mniejszych rozstawów gniazd oraz konstrukcję mniejszych form lub zwiększenie wielokrotności formy z odpowiednimi efektami racjonalizacyjnymi.

Pan Siegfried Kaiser reasumuje: „Dla tego zastosowania nie mamy jeszcze dokładnej kalkulacji kosztu jednostkowego. Jednak system zamortyzował się po niecałym pół roku."

Siegfried Kaiser


Gorące kanały High-tech
Od momentu założenia w 1983 roku firma Günther Heißkanaltechnik GmbH zajmuje się prowadzi prace badawczo - rozwojowe, konstruuje i produkuje innowacyjne dysze gorącokanałowe, systemy gorących kanałów jak również uzupełniającą technikę do wymagających zastosowań. Dzisiaj asortyment dostaw obejmuje od precyzyjnych, standardowych systemów gorących kanałów po dedykowane rozwiązania specjalne powstające w ścisłej współpracy z klientami. Przedsiębiorstwo zarządzane przez założyciela i właściciela pana Herberta Günthera i panią Siegrid Sommer produkuje gorące kanały wyłącznie w zakładzie we Frankenbergu (Północna Hesja). Klientami firmy są zakłady z takich branż jak technika medyczna, przemysł motoryzacyjny, elektrotechniczny i elektroniczny, opakowaniowy i dóbr konsumpcyjnych. Filie w Austrii, Chinach i USA jak również przedstawicielstwa w następnych 24 krajach obsługują klien-tów na odpowiednich rynkach krajowych.

Czytaj więcej: Gorące kanały 19

brak
 

Gorące kanały, sprężyny gazowe, szlifierki, słupy, koszyki kulkowe, tuleje prowadzące, toczne precyzyjne ustalenia walcowe AGATHON

Polska