Technologia produkcji puszek z tworzywa PET

Invento to unikalna w świecie technologia produkcji puszek i opakowań z tworzywa PET.

Technologia produkcji puszek z tworzywa sztucznego opiera się na użyciu specjalnych preform rozdmuchiwanych na odpowiednio zmodyfikowanych maszynach rozdmuchowych.

Rozwijany przez warszawską firmę Invento projekt PET Can ma na celu wdrożenie nowej metody produkcji opakowań aluminiowych. Innowacja opiera się na zabezpieczonej preformie z cienkim i elastycznym kołnierzem uformowanym w procesie wtrysku. Berliński Instytut VLB wykonał już odpowiednie testy odporności na ciśnienie wewnętrzne, które potwierdziły hermetyczne zamknięcie puszki Invento i jej przydatność jako opakowania do napojów gazowanych. W związku z tym puszka jest odpowiednim opakowaniem dla produktów suchych oraz płynnych. W tej chwili toczą się już prace zmierzające do tego, aby certyfikować puszkę dla piwa. Jest ono bowiem najbardziej wymagającym produktem, który może być przechowywany w takim opakowaniu.

Warto też zaznaczyć, że podwójnie zawalcowane zamknięcie puszki Invento jest w stanie wytrzymać pasteryzację tunelową. Puszki poddano też badaniom na szczelność. Testy przeprowadzone przez wspomniany Instytut VLB wykazały, że opakowanie posiada bardzo dobre parametry odporności na ciśnienie zamknięcia puszki PET z aluminiowym deklem. Puszka uległa rozerwaniu przy działaniu około 7 bar ciśnienia. Jednakże co ważne rozerwaniu nie uległo łączenie PET z aluminium.

Istotną rzeczą jest też fakt, że opakowanie pozwala na uzyskanie korzyści związanych z magazynowaniem. Oto bowiem oszczędności tego typu pojawiają się ze względu na około siedmiokrotnie mniejszą objętość preform z PET od puszek z aluminium.