Tesco odchodzi od opakowań kompostowalnych

Tesco odchodzi od opakowań kompostowalnych
Przedstawiciele Tesco, jednej z trzech największych międzynarodowych sieci detalicznych, poinformowali o zamiarze całkowitej rezygnacji ze stosowania opakowań kompostowalnych.

Swój zamiar Tesco ujawniło niedawno. Jego szef działu odpadów i recyklingu Sion Stanfield, zadeklarował podczas październikowej konferencji LARAC 2009 w Liverpoolu, że sieć nie będzie w przyszłości już więcej stosować opakowań kompostowalnych. Wypowiedź tę uzupełniają słowa Stephena Pizera, kierownika technicznego działu opakowań Tesco, który oznajmił, że grupa handlowa „nie widzi wartości w opakowaniach, które muszą być przemysłowo kompostowane”. Pizer podkreślił dodatkowo, że władze lokalne nie chcą zajmować się opakowaniami, które mogą zaburzyć istniejące systemy recyklingu.

- Tworzywa kompostowalne, pomimo iż produkowane są z naturalnych surowców odnawialnych, mogą ulec degradacji tylko w kompostowniach. Zdaniem wielu firm z branży tworzyw sztucznych, m.in. brytyjskiej Symphony Environmental, należy odejść od przydomowego kompostowania opakowań, gdyż są one często zanieczyszczone odpadkami organicznymi, a temperatura wytworzonego kompostu może być za niska, by zniszczyć niebezpieczne czynniki chorobotwórcze – wyjaśnia Sion Stanfield.

- Kompost z tworzyw sztucznych nie ma wystarczających właściwości biologicznych, a dodatkowo jest zbyt drogi do codziennego użytku. Ponadto bardzo długo rozkłada się w środowisku naturalnym, a składowany głęboko na wysypisku śmieci emituje metan, czyli szkodliwy gaz cieplarniany – oceniają przedstawiciele wspomnianej Symphony Environmental.

W miejsce opakowań kompostowalnych Grupa Tesco chce wprowadzić m.in. opakowania podlegające procesowi oksy-biodegradacji, które stają się coraz popularniejsze wśród sieci handlowych.

W czerwcu 2009 r. Niemiecki Instytut Energii i Badań Środowiska stwierdził, że tworzywa sztuczne wytworzone na bazie ropy naftowej posiadają lepszy cykl życia niż kompostowalne tworzywa sztuczne, szczególnie jeśli zostaną poddane procesowi recyklingu. Tworzywa oksy-biodegradowalne zaledwie kilku lat ulegają samozniszczeniu. Sama oksy-biodegradacja polega na rozkładzie tworzywa na wodę, dwutlenek węgla i śladowe ilości biomasy.

Do użytkowników tego typu produktów należą już takie sieci jak Inditex Group (Zara), KFC, Pizza Hut, Nescafe, Marks&Spencer, Sony, WalMart, Cadbury, C&A, Marriott, Decathlon czy WWF. W ciągu ostatniego roku na światowy rynek trafiło ponad 5 miliardów produktów z tworzyw oksy-biodegradowalnych.