Tolerancja wyprasek

Tolerancja wyprasek
Wyrobów wtryskowych nie można produkować z tolerancjami identycznymi jak dla wyrobów produkowanych innymi metodami. Chociaż wszyscy o tym wiedzą, to jednak zdarza się, że wymagane są tolerancje niemożliwe do uzyskania lub uniemożliwiające ekonomiczną produkcję.

Możliwa do osiągnięcia tolerancja wymiarów wyprasek zależy od tworzywa, konstrukcji detalu oraz parametrów przetwórstwa. Z praktyki wynika, że o ile przyjęta zostanie poprawna konstrukcja detalu, a także prawidłowo zlokalizowany zostanie punkt wtryskowy oraz zachowane zostaną optymalne i niezmienne parametry przetwórstwa, to wtedy absolutnie możliwe jest uzyskanie odpowiednich tolerancji wymiarów elementów wykonanych z poliamidu niewzmocnionego.

Tolerancja detali wykonanych z poliamidów wzmocnionych włóknem szklanym zależy przede wszystkim od stopnia komplikacji konstrukcji oraz od grubości ścianek tworzonych detali. Pomimo tego, iż skurcz wypraski jest znacznie mniejszy niż ma to miejsce w przypadku poliamidów bez wzmocnienia, to uzyskanie powtarzalności wymiarów może być trudniejsze.

Warto bowiem pamiętać, że po wyjęciu wypraski z formy i ochłodzeniu do temperatury pokojowej jej wymiary są zazwyczaj mniejsze niż wymiary gniazda w formie. Wielkość skurczu zmienia się znacznie w zależności od kształtu formowanych detali, a sam skurcz wypraski zależy od gatunku przetwarzanego tworzywa, warunków formowania i konstrukcji formy.

Powtarzalność wymiarów zależna jest zatem w znacznym stopniu od zorientowania przestrzennego włókien szklanych w wyprasce oraz od warunków przetwórstwa. Przy czym trzeba mieć koniecznie na uwadze, że tolerancje uzyskiwane na wtryskarkach stanowią zazwyczaj kompromis pomiędzy tolerancjami produkcyjnymi a testowymi.

Wykorzystano informacje firmy DuPont.

Czytaj więcej: Technologie 458