Trafna strategia dla utrzymania ruchu

Trafna strategia dla utrzymania ruchu
Z istotą koncepcji strategicznego zarządzania nowoczesnym utrzymaniem ruchu będą mieli okazję zapoznać się uczestnicy warsztatów organizowanych przez Industrial Monitor i firmę doradczą BalticBerg Consulting. Warsztaty Nowoczesne Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu wraz z modułem rozszerzonym: Strategia Utrzymania Ruchu, odbędą się w dniach 23-24 października w Łodzi.

Strategia wyznacza dominujący kierunek działania. Jest podstawową wytyczną postępowania, która powinna uwzględniać sytuację firmy, jej potencjał techniczny i kadrowy, a także zachodzące w otoczeniu zmiany. Od jej trafności zależy jakość i wydajność przyszłych działań. W tym miejscu nasuwa się pytanie o kształt, jaki powinna ona przyjąć w utrzymaniu ruchu w nowoczesnej organizacji.

Odpowiedź na to pytanie będą mogli poznać uczestnicy łódzkich warsztatów. Ponadto, będą mieli także okazję:
  • dowiedzieć się, jak stworzyć efektywną strategię utrzymania ruchu dla własnego zakładu;
  • przećwiczyć mapowanie procesów technicznych;
  • określić cele dla strategii zarządzania technicznego oraz rozwinąć strukturę celów;
  • poznać najskuteczniejsze metody prewencyjne i analizy niezawodnościowe;
  • dobrać właściwe metody analiz przyczyn-źródłowych awarii;
  • opracować kluczowe rozdziały strategii UR i zarządzania technicznego;
  • przeanalizować struktury organizacyjne UR oraz określić szanse i zagrożenia outsourcingu UR;
  • opracować decyzje strategiczne i operacyjne;
  • zdefiniować wskaźniki efektywności KPI na potrzeby własnej firmy;
  • przygotować plan wdrożenia lub optymalizacji wykorzystania systemu CMMS/EAM.
Więcej informacji na stronie internetowej organizatora.

Czytaj więcej: Szkolenia 56 Maszyny 480