Trudne chwile niemieckich producentów maszyn

Trudne chwile niemieckich…

Globalna gospodarka, osłabiona sporami handlowymi i wstrząsami politycznymi, została dodatkowo mocno dotknięta przez pandemię COVID-19. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w znacznym spadku zamówień w sektorze budowy maszyn i urządzeń.

Producenci maszyn i urządzeń w Niemczech odczuli już pierwsze efekty skomplikowanej sytuacji gospodarczej, odnotowując znaczne zmniejszenie zamówień w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku. Spadek ten wyniósł 16 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Spadek zamówień z zagranicy był znacznie silniejszy niż spadek zamówień z Niemiec. - Spadek ten można przypisać osłabieniu światowej gospodarki przez spory handlowe i wstrząsy polityczne, na które dodatkowo nałożyła się  pandemia COVID-19 - wyjaśnia Olaf Wortmann, ekspert niemieckiego stowarzyszenia VDMA skupiającego producentów maszyn.

Jednak w czerwcu 2020 roku liczba zamówień w niemieckim przemyśle maszynowym spadła już o 31 proc. Podczas gdy zamówienia krajowe zmniejszyły o 12 procent, to zamówienia z zagranicy spadły nawet o 38 procent. - Muszę jednak przypomnieć, że w czerwcu 2019 r. odnotowano ogromną liczbę zamówień z krajów spoza strefy euro. W związku z tym punkt odniesienia dla porównania rok do roku jest niezwykle wysoki. - podsumował Wortmann.

Źródło: VDMA