Trwają prace nad opakowaniami z polimerów z CO2

Trwają prace nad opakowaniami z polimerów z CO2
Trwają prace nad nową technologią przekształcania dwutlenku węgla w polimery. W ciągu dwóch lat mają trafić na europejski rynek pierwsze opakowania wytworzone z jednego z najbardziej znanych gazów na ziemi.

Informację tej treści podał niedawny „Chemistry World”. To jedno z nielicznych pozytywnych przykładów wykorzystania CO2 o jakich udało się usłyszeć w ostatnim czasie. Częściej bowiem o emisji tego gazu słyszy się w kontekście, niczym nie potwierdzonych, spekulacji o jego wpływie na tzw. globalne ocieplenie.

Niektórzy eksperci uważają też, iż znaczna ilość CO2 w atmosferze jest wynikiem bardzo dynamicznie rozwijającej się cywilizacji. Z tego też powodu, od kilku lat prowadzone są intensywne badania mające na celu stworzenie nowoczesnych technologii, które w mniejszym stopniu produkowałyby zanieczyszczający powietrze dwutlenek węgla lub niejako pozytywnie wykorzystywały istniejące już poziomy emisji.

Jednym z takich projektów realizowany jest w Stanach Zjednoczonych na Cornell University. Celem tego projektu jest wdrożenie technologii przekształcania CO2 w przydatne w codziennym życiu polimery. Budżet tego przedsięwzięcia jest ogromny – tylko w tym roku, realizujące projekt konsorcjum otrzymało z amerykańskiego Ministerstwa Energii przeszło 18 milionów dolarów.

Sercem nowej technologii jest kobaltowy katalizator. Jest to metaloorganiczny związek o złożonej strukturze, który według odkrywców jest stosunkowo łatwy w produkcji, a przez to dość tani. Katalizator ten wykorzystywany jest w trakcie reakcji pochodnych epoksydowych z dwutlenkiem węgla produkowanym - jako odpad - w wielu przemysłowych procesach. Reakcja katalityczna ma umożliwić nawet 50 - procentowy (wagowo) udział CO2 w nowo produkowanych polimerach.

Wykorzystując kobaltowy katalizator, naukowcy są w stanie wyprodukować szeroką gamę polimerów, z których w efekcie końcowym można wytworzyć zarówno polimery termoplastyczne, jako również żywice stosowane do produkcji szerokiej gamy ochronnych powłok, jak i klejów. Co więcej, ta sama technologia pozwala na utylizację równie niebezpiecznego gazu, jakim jest tlenek węgla, z którego można wytworzyć przydatne w przemyśle chemikalia, m.in. kwas akrylowy. Według naukowców, prace nad nową technologią przekształcania odpadowego CO2 w użyteczny produkt są tak zaawansowane, że najprawdopodobniej za dwa lata na sklepowych półkach pojawią się opakowania i inne produkty wytworzone w dużej części z zanieczyszczającego naszą planetę dwutlenku węgla.


Czytaj więcej: Innowacje 302 Opakowania 1104