Tworzywa pomogą wypełnić unijne nakazy

Tworzywa pomogą wypełnić unijne… Tworzywa sztuczne mogą pomóc w realizacji surowych wymagań Unii Europejskiej.

Unia Europejska wyznaczyła cele dotyczące oszczędzania energii i ochrony klimatu, które mają zostać zrealizowane do 2020 r. Należy do nich zmniejszenie poziomu emisji gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 20 proc. w stosunku do lat 90. ubiegłego wieku. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie ilości zużywanej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do 20 proc. oraz zmniejszenie zużycia energii o 20 proc. w stosunku do zakładanych poziomów.

Tworzywa sztuczne, jako powszechnie używany materiał w wielu zastosowaniach, wnoszą duży wkład w realizację celów związanych z obniżeniem emisji – informują przedstawiciele stowarzyszenia PlasticsEurope w swoim raporcie podsumowującym aktualną sytuację w europejskim przemyśle tworzyw sztucznych.

Tworzywa pomogą wypełnić unijne nakazy


Co więcej, tworzywa sztuczne zawarte w stałych odpadach komunalnych mogą być przetwarzane w zakładach produkujących energię z odpadów (Energy from Waste – EfW), a tworzywa stanowiące składnik stałych paliw z odpadów (Solid Recovered Fuel – SRF) mogą być wykorzystywane w zakładach przemysłowych, takich jak papiernie, cementownie czy zakłady produkcji wapna lub cegieł.

Efektem takiego wykorzystania odpadów z tworzyw sztucznych jest znaczny wpływ na redukcję emisji dwutlenku węgla. Przede wszystkim poprzez zapobieganie składowaniu zmieszanych stałych odpadów komunalnych na wysypiskach, gdzie ulegałyby rozkładowi, wytwarzając metan i CO2. Ponadto znaczne zmniejszenie emisji CO2 można uzyskać, zastępując paliwa kopalne paliwami SRF.

Zwiększenie efektywności odzysku energii promowano w ramach kilku inicjatyw legislacyjnych, takich jak np. nowa Ramowa Dyrektywa o Odpadach, w której odzysk energii określono na poziomie minimum 60-65 proc. Branża tworzyw sztucznych wspiera wszystkie inicjatywy na rzecz wysokowydajnych procesów odzysku energii. Do osiągnięcia wydajności energetycznej powyżej 80 proc. niezbędne jest wysokiej jakości paliwo SRF, a właśnie tworzywa sztuczne są składnikiem zapewniającym dużą wartość opałową.

Czytaj więcej:
Ekologia 402