UPM Raflatac stawia na jakość

UPM Raflatac stawia na jakość
Firma UPM Raflatac otrzymała certyfikat zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004 dla swojego wrocławskiego zakładu produkcji materiałów etykietowych.

Uzyskanie certyfikatu stanowi znaczący krok naprzód w kierunku realizacji jednego z głównych globalnych celów firmy, czyli opracowania systemów zarządzania środowiskowego (EMS) działających zgodnie z wiodącymi międzynarodowi normami dla wszystkich jednostek produkcyjnych na świecie.

Oprócz certyfikatu ISO 14001, polska fabryka UPM Raflatac uzyskała także certyfikaty kontroli pochodzenia produktu PEFC i FSC. Ich posiadanie gwarantuje, że celuloza używana w procesie produkcji papieru pochodzi z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony.

- Certyfikaty świadczą o tym, jak bardzo czujemy się odpowiedzialni za środowisko naturalne - mówi Marta Małasiewicz, Kierownik ds. BHP i ochrony środowiska w UPM Raflatac Polska. - Nasi klienci wiedzą, że aktywnie staramy się zminimalizować wpływ działalności naszej firmy na środowisko naturalne. Przejawia się to w doborze surowców, ograniczaniu zanieczyszczeń oraz wysokiej energooszczędności zakładu.
Certyfikacja ISO 14001 obejmuje produkcję oraz cięcie papierowych i foliowych materiałów etykietowych.

Zakład produkcyjny będzie co roku kontrolowany, co ma zapewniać osiąganie wyznaczonych celów i stałe doskonalenie w dziedzinie ochrony środowiska. Certyfikacja ISO 14001 wymaga od organizacji, aby zostały określone oraz były stale kontrolowane aspekty środowiskowe oraz wpływ działalności firmy na środowisko, aby firma stale udoskonalała zarządzanie środowiskowe, a także wdrażała usystematyzowane procedury wyznaczania celów i pomiaru ich realizacji. Certyfikat jest przyznawany przez organizację British Standards Institution (BSI).

UPM Raflatac stawia na jakośćCzytaj więcej: Jakość 54 Etykiety 97