Unia Europejska majstruje przy opakowaniach

Unia Europejska majstruje przy opakowaniach
Będzie rewolucja w etykietach.

Coraz więcej wątpliwości pojawia się przy okazji przyjętego w końcówce ubiegłego roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Rozporządzenie zacznie wprawdzie obowiązywać dopiero od grudnia 2014 r., ale już teraz w segmencie opakowaniowym wywołuje sporo niepokoju.

Akt prawny wprowadza zapisy, co do zasad znakowania opakowań do żywności. Cel ten ma być osiągnięty przy pomocy kilku działań. Po pierwsze chodzi o zobowiązanie producentów żywności do zamieszczania na etykietach opakowań żywnościowych obszerniejszych i bardziej precyzyjnych informacji dotyczących ich składu i pochodzenia, Ważną składową rozporządzenia są też szczegółowe zasady mające na celu zwiększenie czytelności etykiet.

Rozporządzenie definiuje m.in. takie detale, jak wielkość czcionki, która ma mieć wysokość 1,2 mm, chyba, że opakowanie całego produktu jest mniejsze niż 80 cm2 i wówczas czcionka musi mieć 0,9 mm. Wszystkie te nowości oznaczają, że od 13 grudnia 2014 r. producentów żywności czeka całkowita zmiana opakowań i etykiet.

I właśnie to zaczyna niepokoić coraz więcej podmiotów z branży opakowaniowej. Mówi się, iż producenci będą mieli problem z zaprojektowaniem i wymianą opakowań na czas, bo części nowych przepisów nie da się zinterpretować jednoznacznie. Firmy rezerwują już miejsce w drukarni, materiały opakowaniowe, ale nie mogą przystąpić do pracy. Dlatego producenci mają wnioskować o wydłużenie okresu przejściowego. Zaprojektowanie etykiet, wymiana opakowań i matryc to w skali kraju koszt rzędu 1-2 mld zł.

Czytaj więcej: Prawo 237 Etykiety 97