Unilever: wyższy recykling, mniej odpadów

Unilever: wyższy recykling…
Koncern Unilever rozpoczyna batalię o większy poziom recyklingu swoich wyrobów oraz lepsza gospodarkę odpadami.

Działający także w Polsce Unilever poinformował, że do 2015 r. w 14 najważniejszych dla niego krajach, dołoży wszelkich starań, by zwiększyć poziom odzysku i recyklingu opakowań i innych wyrobów z tworzyw sztucznych średnio o 5 proc. Potem przez kolejne pięć lat ma zamiar podnieść ten wskaźnik o dalsze 15 proc. W niektórych przypadkach oznacza to dwu-, a nawet trzykrotny wzrost obecnego poziomu recyklingu.

- Ułatwimy konsumentom recykling naszych opakowań poprzez stosowanie materiałów preferowanych przez firmy recyklingowe, działające w poszczególnych krajach – zapowiedzieli przedstawiciele Unilever.

Firma chce tez znacząco zwiększyć ilość materiałów pochodzących z recyklingu w swoich opakowaniach i w ten sposób przyspieszyć wzrost poziomu recyklingu. W 2011 r. łącznie 1,7 tys. ton materiałów pochodzących z odpadów konsumenckich poddanych recyklingowi zostało później zastosowanych przez Unilever w produkowanych przez niego twardych opakowaniach z tworzywa sztucznego.

Firma zapowiada ponadto, że do 2012 r. całkowita ilość odpadów związanych z jej produkcją osiągnie poziom równy temu z 2008 r. lub niższy, pomimo znacznie wyższej całkowitej produkcji. Pozwoli to uzyskać 80 proc. obniżenie ilości odpadów na tonę produkcji oraz całkowite obniżenie ilości odpadów o 70 proc. w porównaniu do stanu wyjściowego z 1995 r.

Celem dla nowo budowanych zakładów produkcyjnych będzie zmniejszenie o połowę ilości odpadów w porównaniu do ilości wytwarzanej przez zakłady obecnie działające. Już w 2011 r. udało się uzyskać ponad 62 tys. ton odpadów mniej w porównaniu do 2008 r. Oznacza to spadek całkowitej ilości odpadów na tonę produkcji o 40 proc. W wartościach bezwzględnych oznacza to spadek o 82 proc. w stosunku do 1995 r.

W Polsce Unilever posiada cztery zakłady produkcyjne: w Baninie, Bydgoszczy, Katowicach i Poznaniu. Firma oferuje produkty z takich obszarów jak żywność, kosmetyki i środki czystości.