Velothene poprawia plastyczność stopu

W większości zakładów produkcyjnych czas cyklu formowania należy obok ceny surowca do najbardziej istotnych czynników określających koszty. Ponieważ możliwość oddziaływania na ceny surowców jest bardzo ograniczona, jedyną drogą do redukcji kosztów produkcji jest skrócenie czasu cyklu bez pogorszenia jakości wytwarzanych produktów. Jedną z możliwości skrócenia czasu cyklu jest poprawienie plastyczności stopu. Można to osiągnąć poprzez zastosowanie odpowiednich dodatków. Dodatki te muszą się dobrze mieszać z
poliolefinami i wykazywać małą lepkość przy normalnych temperaturach obróbki. Powinny one ułatwiać ruch cząsteczek tworzywa sztucznego.

Przy stężałej części formowanej nie powinny być one zauważalne. Takie właściwości wykazuje właśnie Velothene. Od niedawna ten dodatek do stopu poliolefinów jest dostępny na rynku, w naszym kraju jego dystrybutorem jest Krakchemia.

5 proc. dodatek Velothene powoduje np. przy formowanej części o grubości ścianki wynoszącej 4 mm taką poprawę plastyczności stopu, że temperatura wtrysku może zostać obniżona o więcej niż 30 st. C. To zaś oznacza, że i czas chłodzenia ulega znacznemu skróceniu. W ten sposób można skrócić czas cyklu produkcyjnego o około 20 proc.

Skrócenie czasu cyklu daje się zauważyć zarówno przy produkcji grubościennych i dużych części, takich jak skrzynie, pojemniki i skrzynki do ustawiania butelek, jak i przy produkcji małych elementów. Poprzez dodanie od 5 do 15 proc. dodatku można zaoszczędzić nawet do 25 proc. czasu cyklu przy niewielkim wpływie na właściwości użytkowe produkowanych przedmiotów. W niektórych przypadkach dodanie Velothene może poprawić nieco parametry produkowanych przedmiotów, np. zwiększyć sztywność.

Ze względu na wysoką lepkość stopów tworzyw sztucznych naprężenia własne pozostają często w produkcie. Jest to szczególnie widoczne przy gorszej plastyczności stopu. Testy praktyczne wykazały i w tym przypadku, że dodatek oferowany przez Krakchemię może mieć pozytywny wpływ na finalne właściwości produktów, takie jak odporność na pęknięcia w wyniku naprężeń.

Poprawa plastyczności w wyniku stosowania odpowiednich dodatków ma również wyraźny wpływ na wypełnienie formy. Technika stosowana w przypadku Velothene może być zasadniczo wykorzystana również przy innych tworzywach sztucznych i metodach obróbki.

Czytaj więcej: Dodatki do tworzyw 93

Handel hurtowy artykułami chemicznymi - granulaty, tworzywa konstrukcyjne, koncentraty barwiące, folie
 

Handel hurtowy artykułami chemicznymi - granulaty, tworzywa konstrukcyjne, koncentraty barwiące, folie

Polska


Forum

Uzialas

Tworzywo - poliketon 2018-05-15

Recykling_tworzyw

Szukam Inwestora - Recykling Tworzyw Sztucznych 2018-05-12

Pawel11

Mobilny pochłaniacz oparów podczas przetrysku 2018-05-08

Zaptech16

PC ABS i HIPS 2018-05-08

Ramones

Własna firma produkcyjna 2018-04-30

Reportaże