Wady powierzchniowe wyprasek - Efekt Diesla

Do wad powierzchniowych wyprasek należy tzw. efekt Diesla. Objawia się on w postaci ciemnych lub czarnych przebarwień (przypalenia). Są one wynikiem problemów z odpowietrzeniem.

Efekt Diesla można wyeliminować przez podjęcie odpowiednich działań: od sprawdzenia drożności kanałów odpowietrzających poprzez zmianę parametrów wtrysku po zmiany konstrukcyjne.

Przy wytwarzaniu detalu metodą wtrysku może się zdarzyć, że na powierzchni kształtki można rozpoznać skupione ciemne do czarnych przebarwienia tzw. przypalenia. W wielu przypadkach gniazdo może być w tych samych punktach niedopełniane lub też mogą pojawić się zmiany na powierzchni, jak np. zmatowienia lub ślady korozji. W takim przypadku mamy do czynienia z efektem Diesla. Jego pojawienie sygnalizuje występowanie problemów z odpowietrzeniem.

Efekt Diesla może wystąpić w ślepych otworach, przewężkach, na końcach dróg płynięcia tworzywa oraz w miejscach połączenia się czół kilku strumieni tworzywa. Powstaje on, gdy powietrze z tych obszarów nie może wystarczająco szybko lub nawet w ogóle uciec przez płaszczyznę podziału, szczeliny odpowietrzające lub luzy pomiędzy wypychaczami a gniazdem.

Takie powietrze jest pod koniec procesu wtrysku w bardzo krótkim czasie sprężane i w wyniku tego mocno się ogrzewa, nawet do wysokich temperatur, co może powodować ograniczone miejscowo nadpalenia powierzchni tworzywa sztucznego.

Efekt Diesla oprócz pogorszenia jakości otrzymywanej wypraski może prowadzić również do powstawania agresywnych produktów rozpadu, które często atakują powierzchnię narzędzia i z czasem ją niszczą.

W celu przeciwdziałania temu negatywnemu zjawisku należy podjąć odpowiednie działanie.

W pierwszej kolejności powinniśmy sprawdzić drożność kanałów odpowietrzających. Jeśli są one drożne należy wówczas zmienić parametry wtrysku, tj. zredukować siłę zwierania wtryskarki, ale tak, aby nie doszło do wypływu tworzywa. Trzeba też zredukować szybkość wtrysku oraz obniżyć temperaturę procesu.

Jeśli te kroki nie dadzą pozytywnych efektów wówczas należy dokonać zmian konstrukcyjnych mających na celu wprowadzenie dodatkowych kanałów odpowietrzających czy zmianę położenie miejsca wtrysku. Tego typu działania mają zapewnić ucieczkę powietrza z gniazda przez istniejące kanały odpowietrzające.

Podjęcie odpowiedniego działania ułatwi przeanalizowanie konkretnego schematu. Do wad powierzchniowych wyprasek należy Efekt Diesla, czyli tzw. "przypalenie". Powoduje on pogorszenie jakości wypraski oraz może wiązać się z powstawaniem agresywnych produktów rozpadu, które często atakują powierzchnię narzędzia, a z czasem ją nawet niszczą. Pojawienie się na powierzchni wypraski "przypaleń" sygnalizuje problemy z odpowietrzaniem. Czasami wystarczy tylko poprawić drożność kanałów odpowietrzających, a czasami należy dokonać zmian konstrukcyjnych i wprowadzić dodatkowe kanały odpowietrzające czy zmienić położenie miejsca wtrysku.

Czytaj więcej: Technologie 459