Wady powstające wskutek zużycia agregatu wtryskowego

Zdegradowany materiał zabrany przez strumień stopu powodowałby powstawanie w wyprasce skupienia cząstek napełniacza. Zawory zwrotne i dysze są elementami zużywającymi się i dlatego należy je regularnie sprawdzać i w razie potrzeby naprawiać lub wymieniać.

Jeśli zawór zwrotny działa nieprawidłowo, to nie udaje się utrzymać poduszki stopu podczas fazy docisku i powstają wypraski o gorszej jakości (niedokładności wymiarów, paczenie się). Ponadto nieszczelny zawór zwrotny zwiększa zużycie ślimaka. Zużyta powierzchnia przylegania dyszy jest przyczyną powstawania nieszczelności, przez które skapuje stop, co z kolei powoduje zakłócenia produkcji.

Do przetwórstwa tworzyw napełnianych i wzmacnianych – jako przykład można wymienić np. poliamidy i poliestry wzmacniane włóknem szklanym – zaleca się stosowanie agregatu wtryskowego zabezpieczonego przed zużyciem. Agregaty takie oferowane są przez producentów maszyn jako wyposażenie specjalne, ale istnieją również firmy, które odpowiednio regenerują zużyte elementy. W przypadku wzmocnionych włóknem szklanym poliestrów okres użytkowania bimetalicznych agregatów wtryskowych może być 5 do 10 razy dłuższy aniżeli normalnych.

Do tworzywa, które podczas przetwórstwa działają korodująco można stosować wyłącznie agregaty wtryskowe i formy ze stali odpornych na korozję.

W formach wtryskowych zużywają się przede wszystkim przewężki i płaszczyzna podziału. Powierzchnie formujące i kanały są mniej zagrożone, ponieważ z krzepnącego tworzywa szybko tworzy się cienka warstwa, która zabezpiecza stal przed zużyciem abrazyjnym. Zużycie cienkich przewężek
punktowych i tunelowych może być przyczyną wadliwego zrywania wyprasek. Skuteczne odpowietrzanie zabezpiecza przed korozją pod wpływem sprężania zamkniętych gazów (efekt Diesla).

Odpowiednio duża siła zwierająca i sztywne płyty mocujące w układzie zamykania chronią przed wnikaniem stopu w płaszczyznę podziału, co byłoby możliwe wskutek uchylania formy, a tym samym przed powstawaniem wypływki (gratu). Grat może powodować szybko rozprzestrzeniające się począwszy od krawędzi zużycie gniazda.