Walne zgromadzenie PIO wybierze nowe władze organizacji

Walne zgromadzenie PIO wybierze nowe władze organizacji
25 marca br. odbędzie się doroczne walne zgromadzenie członków Polskiej Izby Opakowań. Spotkanie będzie jednocześnie podsumowaniem działań PIO w okresie V kadencji jej władz, tj. w latach 2011-2014. Delegaci dokonają wyboru nowych władz izby: prezesa, rady i komisji rewizyjnej, a także przyjmą program działalności w 2015 roku oraz określą główne cele i kierunki działalności izby w latach 2015-2018.

Najbliższe walne zgromadzenie będzie także inaugurować 21. rok działalności organizacji. Jak podkreślają władze PIO, marcowe spotkanie to ważne wydarzenie w życiu stowarzyszenia, dlatego też członkowie rady oraz prezes PIO zachęcają właścicieli, prezesów, dyrektorów firm zrzeszonych do aktywnego udziału w pracach nad programem działalności organizacji w roku 2015 oraz w latach 2015-2018. Wnioski i propozycje w tych sprawach można zgłaszać do biura izby na adres mailowy: biuro@pio.org.pl) do 20 lutego 2015 roku.

Obecnie prezesem PIO jest prof. Stanisław Tkaczyk (COBRO), zaś w skład rady stowarzyszenia wchodzą: Wojciech Pawłowski (Warta Glass), prof. Andrzej Korzeniowski (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu), Paweł Adamski (Tubus), Gabriel Chojak (Dekorglass), Andrzej Kornacki (Innovia Films), Anna Kosmacz-Chodorowska (Instytut Logistyki i Magazynowania), Janusz Mazurczak (MTP), Monika Mikołajczak (Packaging Polska) oraz Marek Rosłon (Pakmar).

Czytaj więcej: Branża opakowań 220