Walne zgromadzenie PIO wybierze nowe władze organizacji

Walne zgromadzenie PIO wybierze…
25 marca br. odbędzie się doroczne walne zgromadzenie członków Polskiej Izby Opakowań. Spotkanie będzie jednocześnie podsumowaniem działań PIO w okresie V kadencji jej władz, tj. w latach 2011-2014. Delegaci dokonają wyboru nowych władz izby: prezesa, rady i komisji rewizyjnej, a także przyjmą program działalności w 2015 roku oraz określą główne cele i kierunki działalności izby w latach 2015-2018.

Najbliższe walne zgromadzenie będzie także inaugurować 21. rok działalności organizacji. Jak podkreślają władze PIO, marcowe spotkanie to ważne wydarzenie w życiu stowarzyszenia, dlatego też członkowie rady oraz prezes PIO zachęcają właścicieli, prezesów, dyrektorów firm zrzeszonych do aktywnego udziału w pracach nad programem działalności organizacji w roku 2015 oraz w latach 2015-2018. Wnioski i propozycje w tych sprawach można zgłaszać do biura izby na adres mailowy: biuro@pio.org.pl) do 20 lutego 2015 roku.

Obecnie prezesem PIO jest prof. Stanisław Tkaczyk (COBRO), zaś w skład rady stowarzyszenia wchodzą: Wojciech Pawłowski (Warta Glass), prof. Andrzej Korzeniowski (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu), Paweł Adamski (Tubus), Gabriel Chojak (Dekorglass), Andrzej Kornacki (Innovia Films), Anna Kosmacz-Chodorowska (Instytut Logistyki i Magazynowania), Janusz Mazurczak (MTP), Monika Mikołajczak (Packaging Polska) oraz Marek Rosłon (Pakmar).

Czytaj więcej: Branża opakowań 482