Wanhua przejmuje pełną kontrolę nad BorsodChem

Wanhua przejmuje pełną kontrolę nad BorsodChem
Chińska Wanhua ostatecznie sfinalizowała nabycie liczącego się i znanego węgierskiego producenta chemikaliów, firmę BorsodChem. Proces przejmowania trwał od czerwca minionego roku.

- Włączenie BorsodChem do Grupy Kapitałowej Wanhua tworzy trzeciego co do wielkości producenta izocyjanianów na świecie i zmienia obie spółki z dwóch firm regionalnych w jedną ogólnoświatową – mówi Jason Ding, Prezes Wanhua Industrial Group. - Wanhua skorzysta z dźwigni jaką jest BorsodChem na swojej drodze w kierunku globalizacji. W ramach Grupy Kapitałowej Wanhua, BorsodChem będzie odpowiadał za europejskie operacje Wanhua. Naszym celem jest poszerzanie działalności BorsodChem i uczynienie z niego najbardziej konkurencyjnego producenta izocyjanianów w Europie – kończy Ding.

- Ta transakcja ma duże znaczenie dla Europy Środkowej i utoruje drogę dla dalszych inwestycji chińskich firm w tym regionie – dodają przedstawiciele BorsodChem.
W tej chwili BorsochChem, za pieniądze Chińczyków - 140 milionów euro – kończy budowę nowej instalacji TDI-2 (diizocyjanianu toluenu) oraz nowej instalacji kwasu azotowego.

BorsodChem


BorsodChem jest znaczącym europejskim producentem chemikaliów, posiadającym dwie główne grupy produktów: surowce poliuretanowe (MDI, TDI) oraz winyle (żywice PCV, soda kaustyczna). Ponad połowę swojej produkcji sprzedaje na rynkach zachodnioeuropejskich. Znacząca ilość produkcji jest sprzedawana odbiorcom w Europie Środkowo-Wschodniej.

Metyleno difenylo diizocyjanian (MDI) jest stosowany głównie w piankach poliuretanowych. Pianki sztywne są stosowane głównie w budownictwie, chłodnictwie oraz opakowaniach i izolacjach. MDI jest również wykorzystywany do produkcji spoiw, elastomerów, lepiszczy, mas uszczelniających i powłok.

Z kolei diizocyjanian toluenu (TDI) jest stosowany w produkcji elastycznych pianek poliuretanowych wykorzystywanych w tapicerkach, materacach i siedzeniach samochodowych. W mniejszym zakresie TDI jest stosowany do produkcji elastomerów poliuretanowych i powłok.

Czytaj więcej: Przejęcia 183 Ze świata 316