Wczoraj rozpoczęły się targi "pacprocess MEA"

Wczoraj rozpoczęły się targi…

W dniu wczorajszym, w Egypt International Exhibition Center w Kairze, rozpoczęły się pierwsze targi pacprocess MEA. Wystawa jest wspólnym przedsięwzięciem Messe Düsseldorf, IFP Egypt oraz Konzept. Swoim mecenatem objął targi prezydent Egiptu H.E. Abdel Fattah Al Sisi.

Wsparcie najwyższej rangi polityka podkreśla znaczenie targów pacprocess MEA dla organizacji rządowych i zwiększa ich atrakcyjność dla odwiedzających. Politycy w Egipcie doceniają wartościowe przedsięwzięcia targowe, które mogą przyciągnąć nad Nil inwestorów i wesprzeć lokalne branże. Egipt uważa się za kraj pełniący kluczową rolę "bramy wjazdowej" prowadzącej do obszaru afrykańskiego w regionie MEA (Bliski Wschód i Afryka).

Z drugiej strony interpack alliance Messe Düsseldorf również rozszerza swoja aktywność na się na region Afryki i Bliskiego Wschodu - stąd nazwa targów - "pacprocess MEA".

- Na potrzeby targów Pacprocess MEA powołaliśmy radę doradczą złożoną z przedstawicieli międzynarodowych firm z branży spożywczej, farmaceutycznej i cukierniczej oraz licznych egipskich organizacji i stowarzyszeń. W ten sposób połączyliśmy kompetencje decydentów z know-how wystawców aby stworzyć silne targi - powiedział Bernd Jablonowski, Global Portfolio Director Processing & Packaging w Messe Düsseldorf. 

Bliskie kontakty z egipskimi organizacjami rządowymi podkreśla również spotkanie Wernera M. Dornscheidta, prezesa Messe Düsseldorf z egipskim podsekretarzem stanu ds. handlu i przemysłu Sami Ahmedem Younisem, które w ramach targów "pacprocess MEA" odbywa się dziś w Kairze. 

Region MEA, a w szczególności rynek egipski, oceniany jest przez międzynarodowy biznes jako dynamiczny i bardzo atrakcyjny. Egipt stanowi bramę do świata afrykańskiego, ponieważ posiada szeroko zakrojone umowy o wolnym handlu z innymi państwami w regionie. Jest również otwarty na zagraniczne inwestycje, dlatego też duże korporacje, takie jak Coca-Cola czy Nestlé zainwestowały tu setki milionów w ciągu ostatnich kilku lat.

Równie atrakcyjny wydaje się być egipski rynek wewnętrzny. Egipt jest jednym z najbardziej zaludnionych krajów Afryki i Bliskiego Wschodu, który w 2018 r. liczył 94,8 mln mieszkańców a przewiduje się, że do 2050 r. liczba ta wzrośnie do 129 mln. Kraj ma dość młodą populację, 61% mieszkańców jest w wieku poniżej 31 lat, a 43% mieszka na obszarach miejskich. To sprawia, że Egipt jest bardzo atrakcyjnym rynkiem, na skłonnym do wydatków na różne dobra konsumpcyjne.

Arab Star Pack Pro Award

Istotnym wydarzeniem odbywającym się w trakcie targów „pacprocess MEA” jest konkurs Arab Star Pack Pro Award. Jego zadaniem jest wspieranie branży, a w szczególności przedsiębiorstw arabskich. Zwycięzcy konkursu biorą udział w międzynarodowym konkursie World Packaging Organisation (WPO). 

Konkurs Arab Star Pack Pro Award skierowany jest do przedsiębiorstw reprezentujących przemysł opakowaniowy. W konkursie oceniany jest najlepszy arabski design opakowań towarów konsumpcyjnych i przemysłowych. Sama koncepcja konkursu zaprezentowana została podczas eventu Niemiecko - Arabskiej Izby Handlu Zagranicznego (przemysł drukarski), która w tym obszarze współpracuje z Industrial Modernization Center (Centrum Modernizacji Przemysłu) oraz regionalnym biurem Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO). 

W przeszłości UNIDO i libańskie stowarzyszenie branżowe LibanPak (założone w listopadzie 2008 roku dzięki wsparciu UNIDO, Stowarzyszenia Przemysłu Libańskiego (ALI) oraz Syndykatu Przemysłu Opakowań w Libanie) kierowały konkurs "Arab Star Pack" do studentów. Na targach pacprocess MEA konkurs ten - uzupełniony słowem „Pro“ - przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy mogą sprawdzić swoje aktualne koncepcje i najnowsze rozwiązania w branży: zarówno te techniczne jak i marketingowe. Zadaniem konkursu jest skierowanie uwagi na znaczenie opakowań - ich wartości dodanej i atrakcyjności dla produktów. 

Konkurs dotyczy projektów z branży opakowaniowej m. in. dla następujących produktów: produkty rolne, artykuły spożywcze i napoje, produkty farmaceutyczne, kosmetyki i środki czyszczące. Kryteria oceniania w konkursie obejmują: funkcjonalność, ergonomię, trwałość, design opakowania, informacje zawarte na opakowaniu, wykonanie, innowacyjność i kreatywność. Jury składa się z przedstawicieli organizacji międzynarodowych, projektantów i ekspertów z przemysłu spożywczego i dóbr konsumpcyjnych. 

Konkurs Arab Star Pack Pro Award postrzegany jest jako preludium do międzynarodowego konkursu WPO. Daje on lokalnym przedsiębiorstwom możliwość zaprezentowania się na forum międzynarodowym. 

A już w maju przyszłego roku, zdecydowanie bliżej Polski, rozpoczną się największe targi opakowaniowe - interpack 2020. W wystawie, która odbędzie się w dniach 7 - 13 maja 2020 w Dusseldorfie, zadeklarowało swój udział około 3000 wystawców pochodzących z 60 państw. Jak podają organizatorzy, odnajdziemy wśród nich 36 firm z Polski.

JL


Czytaj więcej:
Targi 1176

brak
 

Wyłączny przedstawiciel na Polskę spółek targowych Messe Düsseldorf GbmH, Messe Düsseldorf Asia, Messe Düsseldorf China

Polska