Wichary Technologies na targach Poleko 2007

Wichary Technologies na targach Poleko 2007
Jedno z największych i najlepiej wyposażonych stoisk podczas targów Poleko 2007, które w ubiegłym tygodniu odbywały się w Poznaniu, stworzyła firma Wichary Technologies. Odwiedzając stoisko tej spółki można było zapoznać się na nim z bogatą ofertą urządzeń przeznaczonych do sprostania wymagającym procesom recyklingu.

Wichary Technologies, to firma z 15 - letnim doświadczeniem. Jej działalność w zakresie recyklingu obejmuje technologie związane z recyklingiem tworzyw i kabli, demontażem i osuszaniem samochodów, gospodarowaniem odpadami, ich sortowaniem i separacją oraz rozdrabnianiem i kruszeniem.

I właśnie na promocję rozwiązań i urządzeń, dotyczących wymienionych obszarów postawiła spółka w Poznaniu przy okazji Międzynarodowych Targów Ekologicznych Poleko 2007.

- Docieramy do wszystkich branż, które mają jakikolwiek związek z recyklingiem. W tej chwili w Polsce, jeśli chodzi o urządzenia do recyklingu, które sprzedaliśmy, to pracuje pięć rozdrabniaczy, dziesięć maszyn do przetwórstwa kabli, kilkanaście separatorów magnetycznych, cztery stacje do osuszania samochodów - wyliczał Dariusz Pańczak z firmy Wichary Technologies. - Naszymi klientami są m.in. zakład komunalne, rozmaite firmy recyklingowe.

Z grona kilku znaczących urządzeń, które firma zaprezentowała na targach warto przyjrzeć się dokładniej m.in. uniwersalnemu, przenośnemu spektrometrowi MiRoSpark, służącemu do szybkiej identyfikacji tworzyw sztucznych.

Stoisko firmy Wichary Technologies na targach Poleko 2007


Stosowanie spektrometru wiąże się z koniecznością dokładnego sortowania tworzyw według ich rodzaju. Operacja ta jest wymagana, by móc skutecznie przeprowadzić proces recyklingu tworzyw sztucznych. Dzięki MiRoSpark możliwa jest identyfikacja praktycznie wszystkich typów tworzyw sztucznych i to bez względu na ich kolor, rozmiar, strukturę (lite, folie, granulki, spienione) oraz wtrącenia elementów w postaci różnego rodzaju chlorowców, metali ciężkich. Wszystko to odbywa się bez potrzeby wcześniejszego przygotowywania próbek.

Sposób działania spektrometru polega na emisji bliskiego podczerwieni promieniowania w kierunku badanej próbki. W efekcie tego promieniowania z próbki zostaje wyemitowana charakterystyczna wiązka, która jest następnie porównywana z wzorcem danego tworzywa, znajdującym się w komputerze. Na podstawie tego porównania dochodzi do rozpoznania tworzywa. W celu identyfikacji związków chloru należy doprowadzić do odparowania niewielkiej powierzchni, co następuje w wyniku podgrzania materiału wysoko - prądową iskrą. Składniki materiału w postaci plazmy parują oraz emitują promieniowanie.