Wichary Technologies na targach Poleko 2007


Koniecznie trzeba też wiedzieć, że identyfikacja tworzyw sztucznych następuje za sprawą zbliżenie jednej z głowic pomiarowych do analizowanej próbki. Pomiar rozpoczyna się przez naciśnięcie włącznika, znajdującego się na uchwycie pistoletu pomiarowego. Potem na kolorowym ekranie rozpoznawany jest polimer. Ręczny pistolet pomiarowy jest wyposażony w jedno ze źródeł promieniowania NIR lub w iskrzące elektrody oraz optyczny detektor połączony dwumetrowym kablem z przyrządem. Z kolei przenośne urządzenie zawiera optyczny system Bliskiej Podczerwieni, spektrometr emitujący, a także komputer kontrolujący i oceniający proces identyfikacji.

Do największych zalet, wynikających z używania tego urządzenia należy bez wątpienia fakt możliwości zastosowania go do recyklingu wszystkich rodzajów tworzyw. Dodatkowo pomiar wykonywany za pomocą promieniowania NIR nie niszczy próbki. Co więcej pomiar nie jest uzależniony od struktury powierzchni badanego materiału, koloru, wielkości, zawilgocenia oraz obecności substancji zanieczyszczających. Niezwykle istotne jest również to, że badanie odbywa się w czasie poniżej 1 sekundy.

Oprócz omówionego urządzenia, Wichary Technologies mogło się też pochwalić bardzo dobrymi elektrostatycznymi separatorami tworzyw sztucznych produkcji firmy Hamos.

Separator z serii EKS pozwala odseparować mix. tworzyw sztucznych i oddzielić: HDPPE/PP, PET/PVC, PVC/guma, PP/PS ABS/PMMA, PVC/PE.

Stoisko firmy Wichary Technologies na targach Poleko 2007


Umożliwia ponadto m.in. separowanie tworzyw sztucznych bez konieczności sięgania po płyny separujące, przekształcenie odpadów w wartościowy materiał oraz powtórne użycie rozdzielonych tworzyw.

Działanie urządzenia opiera się na tym, że mieszanina różnych tworzyw sztucznych, poprzez tarcie, zostaje ładowana elektrycznie w specjalnym urządzeniu ładującym. Cząstki tworzyw są ładowane dodatnio lub ujemnie poprzez wzajemny kontakt. Taki efekt uzyskuje się za sprawą wymiany elektronów między tworzywami. Następnie zaś naładowane cząstki są separowane za pomocą wysokiego napięcia.

- Wszystko to, co tutaj prezentujemy, to jedynie niewielki wycinek naszej całościowej oferty – tłumaczył Dariusz Pańczuk. - Aktualnie współpracujemy z ponad 40 firmami, więc jesteśmy bardzo dobrze znani we wszystkich branżach, w których działamy.