Wielka Brytania zwiększy opłaty za plastikowe torby

Wielka Brytania zwiększy opłaty…

Rząd Wielkiej Brytanii zamierza dwukrotnie podnieść opłaty za plastikowe torby. Obecnie wynosi ona 5 pensów za sztukę, administracja zaś planuje podwyższenie tej kwoty do 10 pensów.

Rządowy plan, ogłoszony 27 grudnia ub. r., jest niejako konsekwencją udanego wprowadzenia w 2015 r. opłat za jednorazowe torby plastikowe, w wyniku czego sprzedaż reklamówek w brytyjskich supermarketach spadła o 86 procent.

Do tej pory opłata obejmowała tylko duże firmy. Jednak według Michaela Gove’a - ministra środowiska, nowelizacja będzie miała zastosowanie również do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które dostarczają ponad 3,6 miliarda jednorazowych toreb plastikowych rocznie.

- Opłata w wysokości 5 pensów okazała się niezwykle pomocnym narzędziem w zmniejszeniu ilości tworzyw sztucznych zużywanych w naszym codziennym życiu. W rezultacie wycofaliśmy z obiegu ponad 15 miliardów plastikowych toreb - powiedział Gove.

27 grudnia również minister edukacji Damian Hinds ogłosił rozprawę z jednorazowymi tworzywami sztucznymi, wzywając wszystkie szkoły do ich wyeliminowania do 2022 roku.

Jeszcze wcześniej, bo na początku grudnia w Wielkiej Brytanii zaprezentowano nową strategię dotyczącą zasobów i odpadów, która obejmowała szereg środków mających na celu wyeliminowanie "wszystkich możliwych do uniknięcia odpadów plastikowych".  Wśród zaproponowanych w strategii środków znalazły się konsultacje w sprawie zakazu jednorazowego użytku produktów z tworzyw sztucznych, takich jak słomki, mieszadełka czy waciki oraz wprowadzenie zasady "odpowiedzialności producenta", zgodnie z którą przedsiębiorstwa i producenci będą ponosić pełne koszty recyklingu lub utylizacji swoich odpadów opakowaniowych.

W podobnym duchu rząd Wielkiej Brytanii ogłosił podatek od opakowań z tworzyw sztucznych, które zawierają mniej niż 30 procent surowców wtórnych. Ma on obowiązywać od kwietnia 2022 roku.

Celem podatku jest "transformacja ekonomii zrównoważonych opakowań" i uznanie Wielkiej Brytanii za "światowego lidera" w walce z plagą plastikowych śmieci na całym świecie -  powiedział Phillip Hammond, Kanclerz Skarbu w gabinecie Theresy May.

JL