Wielka chemia dba o środowisko i bezpieczeństwo

Wielka chemia dba o środowisko… Sześć lat przed samodzielnie narzuconym terminem, koncern BASF osiągnął cele w zakresie redukcji emisji do wody. W zeszłym roku spółka dokonała znaczących ogólnych postępów w realizacji celów w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa.

BASF założył redukcję emisji substancji organicznych i azotu do wody o 80 proc. oraz redukcję emisji metali ciężkich o 60 proc. w porównaniu z poziomem z 2012 roku. Wszystkie te cele zostały osiągnięte w 2014 roku, a niektóre z nich zostały nawet przekroczone. Emisja substancji organicznych spadła o 80 proc. (2013: 79 proc.), emisja azotu o 85 proc. (2013: 87 proc.), zaś emisja metali ciężkich o 64 proc. (2013: 65 proc.).

Jednym z celów BASF jest wprowadzenie do 2020 roku zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi zgodnie z Europejską Normą Zarządzania Zasobami Wodnymi we wszystkich zakładach produkcyjnych znajdujących się w obszarach, w których występuje deficyt wody. Odsetek certyfikowanych lokalizacji wzrósł w ubiegłym roku do 30 proc. (z 11 proc. w 2013 roku.

- Te doskonałe wyniki są efektem naszych starań w ostatnich latach, mających na celu sprawienie, by nasza produkcja była jeszcze bardziej przyjazna dla środowiska - mówi dr Ulrich von Deessenz firmy BASF.

W 2014 roku w ramach produkcji wykorzystano o 26 proc. mniej wody pitnej niż w referencyjnym roku 2010 (2013: 25 proc.). Dokonano również postępów w zakresie emisji substancji zanieczyszczających powietrze, która w zeszłym roku spadła o 63 proc. w porównaniu z rokiem 2002 (2013: 62 proc.).

Zauważalne były również pozytywne trendy w obszarze celów w zakresie bhp. Liczba wypadków w transporcie nadal spadała i była o 64 proc. niższa niż poziom bazowy z 2003 roku (2013: 61 proc.). Wskaźnik wypadków przy pracy na milion przepracowanych godzin wyniósł w 2014 roku 1,5 (spadek o 54,5 proc. w porównaniu z poziomem z 2002 roku), co oznacza, że nie było już znaczących zmian w porównaniu z dobrym wynikiem z roku poprzedniego (2013: 1,4).

- W obszarze bhp jesteśmy na dobrej drodze. Jednakże ważne jest, abyśmy nadal wzmacniali naszą kulturę bezpieczeństwa - ponieważ jeden wypadek to już o jeden za dużo - podkreśla von Deessen.

BASF mierzy swoje wyniki w zakresie BHP na podstawie wskaźnika Health Performance Index (HPI). HPI składa się z pięciu elementów: potwierdzone choroby zawodowe, próbne ćwiczenia medyczne, szkolenie w zakresie pierwszej pomocy, medycyna profilaktyczna i promowanie zdrowia. Każdy z elementów wnosi maksymalnie 0,2 punktu do ogólnego wyniku. Najwyższy możliwy wynik ogólny wynosi 1,0. Celem BASF jest osiąganie rocznych wyników na poziomie ponad 0,9. Firmie udało się to osiągnąć w 2014 roku, kiedy to uzyskano wynik 0,91 (2013: 0,89). W zeszłym roku głównym tematem w obszarze zarządzania zdrowiem było zdrowie kręgosłupa pracowników BASF.

Do 2020 roku BASF przeprowadzi oceny ryzyka dla wszystkich produktów sprzedawanych przez BASF na całym świecie w ilości przekraczającej jedną tonę metryczną rocznie. Mają one wspierać odpowiednie wykorzystanie, które nie wiąże się z ryzykiem dla ludzi i środowiska. Od ostatniego roku oceny tego rodzaju były dostępne dla ponad 62 proc. produktów (2013: 56 proc.).

Czytaj więcej:
Ekologia 401

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska