Włoska gospodarka bardziej zielona

Włoska gospodarka bardziej zielona
W grudniu ub.r. włoski parlament przyjął ustawę w sprawie tzw. zielonej gospodarki (ang. green economy). "Przepisy środowiskowe dla promocji zielonej gospodarki i kontroli nadmiernego wykorzystania zasobów naturalnych" obejmują różnorodne obszary tematyczne, jak np. kwestie zasobów naturalnych, oceny wpływu środowiskowego, a także problematykę planowania przestrzennego, ochrony gleby i środowiska morskiego czy gospodarki odpadami.

Wśród regulacji zawartych w ustawie znalazła się między innymi narodowa strategia zrównoważonego rozwoju, wdrażająca unijną politykę środowiskową. Warto zwrócić też uwagę na utworzenie komitetu ds. zasobów naturalnych, w którego skład wchodzić mają ministrowie gospodarki, środowiska i rolnictwa, jak również szef Banku Włoch. Komitet ma sporządzić raport o stanie włoskich zasobów naturalnych, który będzie brany pod uwagę przy planowaniu budżetu państwa. Ustawa wprowadza również podstawy funkcjonowania systemu zachęt dla ponownego wykorzystania materiałów i recyklingu oraz ustanawia hamulce dla niewłaściwego wykorzystywania zasobów.

Ustawa tworzy prawne ramy dla uczynienia większości sektorów gospodarki bardziej przyjaznymi dla środowiska. Ma także promować gospodarkę cyrkularną, oferując niezbędny polityczne i finansowe instrumenty stymulujące przejście do bardziej efektywnego i innowacyjnego modelu gospodarki.

Oprócz ogólnych ram ustawa zawiera także szereg rozwiązań szczegółowych, dotyczących np. zwalczania niekorzystnych zachowań konsumenckich (np. wyrzucania niedopałków papierosów). Promowany ma być z kolei zielony transport - na ten cel Włosi chcą przeznaczyć 35 mln euro.

Silvia Velo, sekretarz stanu we włoskim ministerstwie środowiska, stwierdziła, iż nowa ustawa zawiera pakiet rozwiązań dla różnych sektorów zielonej gospodarki. Zawiera rozwiązania promujące ponowne wykorzystanie zasobów, wyznacza także nowy model rozwoju oparty na zasadach zrównoważonego rozwoju. Proponuje w tym celu szereg uproszczeń i zachęt dla konsumentów, producentów i instytucji zajmujących się środowiskiem.

- Ustawa, która wprowadza do Włoch termin "green economy", rzeczywiście daje niezwykłą możliwość połączenia rozwoju gospodarczego z zasadami zrównoważonego rozwoju - powiedziała Velo.

Satysfakcji z wprowadzanego prawa nie kryje Gian Luca Galetti, minister środowiska, który uważa, że przyczyni się ono do wypełnienia zobowiązań wynikających z postanowień paryskiej konferencji klimatycznej i opracowywanych zasad unijnej gospodarki cyrkularnej.

Według narodowych statystyk problemy ochrony środowiska są istotne dla mieszkańców Włoch - połowa z nich wyraża obawy związane z zanieczyszczeniem powietrza, 47 proc. interesuje się problematyką odpadową, zaś dla 42 proc. ważne są kwestie związane ze zmianami klimatycznymi. Ponad dwie trzecie Włochów stara się unikać marnowania energii elektrycznej i wody.