Wojewoda unieważnił "plastikową” uchwałę wałbrzyskich rajców

Wojewoda unieważnił "plastikową”…

Wojewoda dolnośląski stwierdził nieważność uchwały wałbrzyskiej rady miejskiej ws. ograniczenia stosowania oraz wyeliminowania niektórych jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych. Tym samym wojewoda podzielił argumentację przytaczaną przez Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych oraz Konfederację Lewiatan.

- Cieszymy się, że wojewoda podzielił argumenty wyrażane przez stronę społeczną. Jako PZPTS, popieramy działania władz samorządowych, krajowych oraz wspólnotowych mające na celu wypracowanie konsensusu i efektywną ochronę środowiska. Konsekwentnie wskazujemy na potrzebę kompleksowego wzmocnienia systemu zarządzania odpadami i istotnego zwiększenia poziomu recyklingu, co pozwoli przyśpieszyć proces przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym w całym jej łańcuchu dostaw, uwzględniającym m.in. tworzywa sztuczne. To wyzwanie wymaga systemowych rozwiązań, a nie wyrywkowych, lokalnych mechanizmów, które wprowadzałyby chaos regulacyjny i niepewność obrotu gospodarczego - powiedział Robert Szyman, dyrektor generalny Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Wojewoda wyjaśnia, że wałbrzyska uchwała jest zbyt radykalna. Jak mówił w Radiu Wrocław, dyrektywa europejska, na którą powołało się miasto nie mówi o zakazie, a jedynie o ograniczeniu używania plastiku. Jarosław Obremski wskazuje, że przepisy są nie tylko niezgodne z prawem, ale i nierealne. Wojewoda podkreślił jednak w rozmowie z Radiem Wrocław, że intencje uchwały ocenia bardzo dobrze, bo przepisy dotyczą ważnej kwestii.

W swoim rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda dolnośląski stwierdził, że  że uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem:

- art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 41 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), polegającym na ustanowieniu norm niespełniających kryteriów upoważniających do ich uregulowania w przepisach porządkowych;

- art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), polegającym na określeniu mocy jej wejścia w życie w sposób niezgodny z charakterem przypisanym przepisom porządkowym,

- art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542), polegającym na ustanowieniu przepisów niezgodnych z regulacją ustawową.

JL

Źródło: PZPTS, Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, dziennik.walbrzych.pl