Wolniejszy wzrost branży opakowań giętkich w Europie

Wolniejszy wzrost branży opakowań giętkich w Europie
Najnowszy raport agencji PCI Films Consulting wskazuje na osłabienie tempa wzrostu europejskiej branży opakowań giętkich. W ubiegłym roku poziom wzrostu wyniósł 2,1 proc. i był o 2,9 pkt. proc. niższy niż w roku 2011. Zdaniem ekspertów PCI Films, głównymi przyczynami spowolnienia wzrostu były słabszy popyt na wielu rynkach krajowych oraz obniżona presja inflacyjna na surowce.

Słabszy popyt ze strony kupujących opakowania był odpowiedzią na utrzymujące się stałe ceny żywności pakowanej i wynikał z chęci zredukowania zapasów magazynowych. Ponadto w ubiegłym roku branża uniknęła takiego wzrostu presji inflacyjnej, jaki miał miejsce w 2011 roku, kiedy to wzrosły znacząco ceny folii, papieru, tuszu czy kleju, a koszty zostały przerzucone na konsumentów.

Wartość europejskiego rynku opakowań giętkich szacowana jest na 12,1 mld euro. Eksperci PCI spodziewają się, że dane dotyczące wzrostu w bieżącym roku będą podobne do wyników z roku poprzedniego.

- Choć zmalało tempo wzrostu wartości rynku, to o 2 proc. wzrosła ilość zużywanych opakowań, co wskazuje na dobrą kondycję branży na tle innych sektorów gospodarki w obecnej sytuacji ekonomicznej - komentuje Paul Gaster, autor opracowania.

Warto zwrócić uwagę na znaczące regionalne i narodowe różnice w zapotrzebowaniu na opakowania giętkie. Podczas gdy na rynku niemieckim można było zauważyć skromny wzrost, tak w Wielkiej Brytanii i Francji był on już nikły, a w krajach Europy Południowej - we Włoszech, Hiszpanii, Grecji i Portugalii - rynek się skurczył. Najlepiej wyglądała sytuacja w Turcji oraz krajach Europy Wschodniej z Rosją i Polską na czele - tu wzrost wartości rynku był ponad dwukrotnie wyższy od europejskiej średniej.

Autorzy raportu zwracają uwagę na istotny czynnik wpływający na kształt rynku, jakim są konsolidacje. Wymieniają tu m.in. przejęcie Nordenia International przez Mondi Packaging czy powiększenie Schur Flexible poprzez kilka mniejszych akwizycji. Dużą rolę odgrywały także firmy private equity. Przykładem ich działalności jest seria akwizycji dokonanych przez Sun Capital, czego efektem było utworzenie Exopack Holdings, jednego z czołowych graczy na rynku europejskim. Obecnie jedna piąta sprzedaży w branży opakowań giętkich w Europie jest generowana przez firmy kontrolowane przez fundusze private equity.