Współpraca Grupy MOL z Meraxis w zakresie produkcji tworzyw sztucznych z recyklingu

Współpraca Grupy MOL z Meraxis…

Szwajcarska grupa Meraxis oraz węgierski koncern energetyczny MOL ogłosiły rozpoczęcie strategicznej współpracy, w ramach której będę wspólnie rozwijać produkcję regranulatu poliolefin. Firmy zamierzają wspólnie opracować i rozpocząć produkcję wysokiej jakości tworzyw opartych na surowcach pochodzących z recyklingu, które będą następnie dystrybuowane do odbiorców na całym świecie. 

Meraxis dostarczy wysokiej jakości surowce pochodzące z odzysku, które będą następnie stosowane jako domieszka do produkowanych przez Grupę MOL wyrobów z pierwotnego surowca. Dzięki połączeniu kompetencji Meraxis i Grupy MOL powstanie nowa linia produktów, wytwarzana początkowo w zakładach należącej do Grupy MOL firmy Aurora Kunststoffe GmbH w Niemczech. Obaj partnerzy, wspólnie zajmą się również przyszłą dystrybucją nowych produktów. Dzięki współpracy, partnerzy chcą zaproponować konsumentom nową wartość, oferując zarówno pozyskanie surowca, wytwarzanie produktu, sprzedaż i obsługę techniczną. Szefowie obu organizacji podpisali już list intencyjny dotyczący planowanej współpracy.

- Grupa MOL to dla nas partner o znaczeniu strategicznym. Jako jeden z wiodących producentów polimerów w Europie, ma wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego - powiedział dr Stefan Girschik, CEO Meraxis Group. - Planujemy połączyć nasze doświadczenie, by jeszcze lepiej sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na wysokiej jakości surowiec, ze strony przemysłu motoryzacyjnego, budowlanego czy opakowaniowego. Potencjał wykorzystania odpadów poliolefinowych w produkcji wysokiej jakości tworzyw sztucznych pozostaje niewykorzystany. Tego typu strategiczne projekty stanowią jednak krok w kierunku bardziej zoptymalizowanego zarządzania odpadami.

- W ramach naszej transformacji, mamy ambicję stać się wiodącym dostawcą surowców chemicznych w tej części Europy, a włączenie do produkcji surowców wtórnych stanowi istotny krok w tym kierunku. W miarę zmieniających się przepisów oraz oczekiwań klientów, Grupa MOL dostrzega rosnący potencjał stosowania surowców z odzysku we wszystkich sektorach. Ta współpraca pozwoli nam szybko rozwinąć ofertę regranulatów, spełniającą wymogi klientów, uzupełniając naszą ofertę wyrobów z pierwotnego surowca. Zapewni nam ona również dostęp do najwyższej jakości surowców wtórnych w odpowiedniej ilości. Łącząc kompetencje zamierzamy także szybciej osiągnąć nasze cele dotyczące zrównoważonego rozwoju - powiedział Gabriel Szabó, wiceprezes Grupy MOL odpowiedzialny za segment downstream.

Grupa MOL, jako jeden z wiodących europejskich producentów polimerów, od lat rozwija biznes petrochemiczny. W 2019 r. w ramach strategii "Enter Tomorrow 2030", Grupa przejęła udziały w zajmującej się przetwórstwem plastiku Aurora Kunststoffe. W ten sposób MOL stara się odejść od tradycyjnego modelu biznesu opartego na paliwach, rozwijając działalność w bardziej dochodowym sektorze produktów petrochemicznych. Zamiarem Grupy jest zajęcie pozycji lidera na europejskim rynku wyrobów z recyklingu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Meraxis powstała w ubiegłym roku, w wyniku połączenia dwóch globalnych firm szwajcarskich (MB Barter & Trading and REHAU GmbH). Dzięki współpracy z rozległą siecią partnerów, firma rozwija ofertę surowców wtórnych i pierwotnych, oferując swoje produkty klientom na całym świecie. 


Czytaj więcej:
Ekologia 500