Wtrysk wielokomponentowy w opakowaniach medycznych i farmaceutycznych


Ewolucja opakowań medycznych
Rynek opakowań medycznych oczekuje nowych materiałów, które zapewnią większe bezpieczeństwo pacjenta i pracownika medycznego oraz będą się charakteryzować odpornością na rozbicie.

Nowe materiały powinny też zmniejszyć ryzyko popełnienia błędu dzięki pakowaniu pojedynczych dawek. Ich rolą ma być też łatwiejsze poddawanie się sterylizacji.

Dodatkowe, charakteryzujące je czynniki, to lepszy poziom ochrony leków lub próbek zawartych w opakowaniach. Są także inne czynniki wpływające na dobór tworzyw: odchodzenie od napełniania aseptycznego na rzecz sterylizacji końcowej, wyższe temperatury w autoklawach oraz potrzeba wygodniejszej oceny wzrokowej zawartości opakowania.

Owens-Illinois (O-I) HealthCare Packaging Inc. to znakomity przykład firmy, która zareagowała na powyższe tendencje, wprowadzając do użytku tworzywa z grupyLexan HP (healthcare products).

- Już od 2001 r. stosujemy naszą autorską technologię wielowarstwową (MLx) do wytwarzania opakowań medycznych w procesie wtrysku wielowarstwowego – tłumaczy Dawn Nowicki, dyrektor ds. opakowań dla biotechnologii w O-I. - Wytwarzane tą metodą butelki plastikowe charakteryzują się wysoką przejrzystością, wytrzymałością mechaniczną i nieprzepuszczalność. Stały rozwój technologii stanowi bodziec do ciągłego ulepszania produktów oferowanych na rynku.

Nowa instalacja do wielokomponentowego wtrysku z rozdmuchem w ośrodku GE PPDC w Pittsfield, Massachussetts


Aby takim firmom jak O-I zaoferować wsparcie na wyższym poziomie, w GE Plastics powołano wewnętrzny zespół do spraw wieloskładnikowego wtrysku. Instalacja uruchomiona w ośrodku PPDC pozwala dokonać sprawnej oceny wielu tworzyw w procesie łączenia ich z innymi materiałami. Ośrodek PPDC wykonuje też ocenę skuteczności warstwy izolacyjnej, zachowania w autoklawie i wytrzymałości mechanicznej przy upadku.

W realizacji przedsięwzięcia wymagana była współpraca z trzema kompetentnymi dostawcami maszyn i narzędzi.

Firma Uniloy Milacron dostarczyła instalację do wtrysku z rozdmuchem UMIB 85, firma Big 3 Precision Products dostarczyła oprzyrządowanie, a firma Kortec zapewniła osprzęt do wtrysku wielowarstwowego oraz odpowiadała za integrację całego systemu.

Instalacja umożliwia ocenę materiałów w warunkach procesu wtrysku wielowarstwowego. Bierze pod uwagę kontrolę grubości warstw zewnętrznych i warstwy wewnętrznej na całej długości pojemnika, tak aby można było stworzyć barierę odpowiedniej grubości we właściwych miejscach.

Dodatkowo dzięki instalacji bada się możliwość zachowania własności mechanicznych: wytrzymałości na uderzenia, a także uzyskania warstwy wewnętrznej bez dodatkowych jam skurczowych w okolicach przewężki.