Wtryskiwanie bez tajemnic z Plastigo

Wtryskiwanie bez tajemnic…
"Optymalna produkcja na czas kryzysu. Wtryskiwanie bez tajemnic" - to tytuł najbliższego szkolenia otwartego organizowanego przez firmę Plastigo. Podczas spotkania, które odbędzie się 28 czerwca w Częstochowie, omawiane będą zarówno podstawy technologii przetwórstwa, jak i konkretne przykłady skutecznych rozwiązań w produkcji.

Zakres treściowy szkolenia przeznaczonego dla technologów i osób obsługujących maszyny obejmuje następujące zagadnienia:
 • procedura uruchomienia maszyny,
 • przebieg procesu wtryskiwania,
 • ustawienia podstawowych parametrów przetwórstwa,
 • skurcz i dokładność wymiarowa wyprasek,
 • ustawianie procesu wtrysku,
 • wady wyprasek,
 • wpływ budowy formy na jakość i efektywność produkcji,
 • obsługa form wtryskowych,
 • chłodzenie i ogrzewanie form,
 • przeglądy form i ich konserwacja,
 • metody kontroli jakości,
 • obowiązujące zasady BHP przy obsłudze wtryskarek.
To już piąte szkolenie organizowane w ramach PlastigoAcademy. Ostatnie szkolenie w tej edycji, zatytułowane "Być o krok przed konkurencją, czyli wybieramy najefektywniejszą metodę wtryskiwania", odbędzie się 26 lipca.

PlastigoAcademy


Czytaj więcej: Szkolenia 59 Wtryskarki 502

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych:
 

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych: wtryskarki, peryferia, roboty, taśmociągi, mieszalniki

Polska, 42-200 Częstochowa, Bór 77/81