Wtryskiwanie poliestrów

Przy przetwórstwie typów poliestrów z dodatkiem środka uniepalniającego temperatura stopu powinna odpowiadać dolnej granicy dopuszczalnego zakresu. Zbyt wysoka temperatura stopu przy zbyt długim czasie przebywania w cylindrze może powodować rozkład materiału. Dlatego też te dwa parametry muszą być starannie do siebie dobrane: im mniejsze wykorzystanie objętości wtrysku w agregacie wtryskowym, tym dłuższy czas przebywania stopu w cylindrze, a zatem tym niższa powinna być temperatura lub tym bardziej stromy profil temperatur cylindra.

Dla PBT czas przebywania stopu w cylindrze powinien być krótszy niż 8-10 minut. Czas można oszacować znając maksymalny skok dozowania, nastawiony skok dozowania i czas cyklu. Przy bardzo krótkim czasie przebywania w cylindrze stop może być niejednorodny, natomiast przy bardzo długim czasie przebywania może dojść do termicznego przeciążenia stopu.

Bardzo dokładna jest eksperymentalna metoda określania czasu przebywania w cylindrze: podczas bieżącej produkcji dodaje się - w strefie zasilania - do przetwarzanego tworzywa kilka ziaren barwnego tworzywa tego samego typu i mierzy się czas od momentu dodania barwnego granulatu do momentu pojawienia się na wypraskach barwnych smug.

Przy przetwórstwie wzmocnionych poliestrów PET i PBT należy stosować średnie wartości do dużych prędkości wtrysku. Dlatego też dla wyrobów cienkościennych ciśnienie wtrysku może wynosić 100 MPa i więcej. Przy takich parametrach przetwórstwa sztywna konstrukcja formy jest warunkiem powstawania wyprasek bez wypływki (gratu), dużej trwałości formy i dużego okna przetwórczego.

Wykorzystano materiały firmy DuPont.