Wymiana oleju w starszych wtryskarkach

Wymiana oleju w starszych wtryskarkach
Optymalna wymiana oleju w starszych wtryskarkach to zagadnienie często lekceważone przez przetwórców. Warto mu się jednak przyjrzeć dokładniej.

Wielu przetwórców działa często w ten sposób, że ich pierwsza wymiana oleju na olej o lepszej jakości jest przeprowadzana tak, iż producent maszyny czyści przy dużym nakładzie pracy zbiornik maszyny, następnie opróżnia możliwie dokładnie duże cylindry hydrauliczne i po ponownym napełnieniu przepłukuje maszynę przy pomocy filtracji bardzo dokładnej. Warto jednak wiedzieć, że tak duży nakład prac nie jest absolutnie konieczny.

O wiele korzystniejsze są bowiem zupełnie inne działania. Przede wszystkim należy wpierw dokonać przemieszczenia cylindrów, a konkretnie cylindra przemieszczania agregatu wtryskowego, cylindra wtryskowego i cylindra zamykania, aż do pozycji krańcowej. W dalszej kolejności należy oczyścić zbiornik maszyny tak dokładnie jak to tylko możliwe oraz skontrolować system filtracji, czyli obejście, wyłącznik ciśnieniowy, element filtracyjny, który w razie potrzeby można wymienić, a także wyłącznik podciśnieniowy filtra ssawnego.

Wskazówki odnośnie optymalnej wymiany oleju w starszych wtryskarkach.

Olej należy wprowadzać do wtryskarki przez filtr umieszczony w odgałęzieniu. Filtr ten powinien pracować jeszcze przez kilka dni po wymianie oleju. Pozostałe czyszczenie systemu dokonuje się automatycznie dzięki lekkim właściwościom powierzchniowo-czynnym oleju i zdolności separacji filtra bardzo dokładnego. Klasy czystości należy sprawdzić po przepłukaniu. Dla uniknięcia uszkodzenia elementów konstrukcyjnych ważne jest uprzednie skontrolowanie filtra.

Czyszczenie zbiornika należy przeprowadzać wyłącznie mechanicznie, tzn. przy pomocy zasysacza oleju i szmat, które nie pozostawiają kłaczków. Nigdy natomiast nie należy tego wykonywać przy pomocy substancji czyszczących, bowiem niedopuszczalne jest chemiczne oddziaływanie na jakość oleju.

Wymieniając dalsze dane istotne dla kontrolowania oleju hydraulicznego należy zauważyć, że bazując na kilku istotnych czynnikach można samodzielnie przeprowadzać kontrolę jakości olejów. Te czynniki to ilość godzin pracy od wymiany oleju, pomiary klasy czystości - przy czym kontrolować należy zwłaszcza wzrost ilości zanieczyszczeń bardzo drobnych, kontrola zużycia filtra oraz analizy mikroskopowe próbek oleju pobieranych z dna zbiornika przy podejrzeniu mocnego zużycia oleju.

Jeśli chodzi o ocenę wpływu jakości oleju oraz filtracji na ochronę przed zużyciem, to najwyższy priorytet dla ochrony przed zużyciem ma filtracja bardzo dokładna z wystarczającą wielkością cyrkulacji.

Dzieje się tak, gdyż filtracja bardzo dokładna jest w stanie usuwać stopniowo produkty starzenia oleju z maszyny. Wielokrotnie można było stwierdzić, że po przejściu na filtrację o dokładności 3 mikronów i po kilku tysiącach godzin pracy nie można było już zaobserwować obecności produktów starzenia oleju, nawet w charakterystycznych miejscach ich występowania, takich jak choćby komory sprężyn zaworowych. Takie oczyszczenie było możliwe wyłącznie przy dużej cyrkulacji przefiltrowanego oleju przez zbiornik.

Optymalną ochronę przed zużyciem uzyskuje się na wtryskarkach poprzez zastosowanie oleju hydraulicznego o wysokiej jakości, w połączeniu z filtracją bardzo dokładną 3 mikronów i dużą cyrkulacją przez zbiornik.