Wypadki przy wtryskarkach

Mówiąc o osłonach trzeba zauważyć, iż rzecz dotyczy tu źle wykonanych zabezpieczeń strefy narzędziowej oraz wad systemu sterowania wtryskarkami, które umożliwiają w określonych sytuacjach wykonanie ruchu roboczego elementów formy przy otwartej osłonie.

Wady w konstrukcji osłon strefy narzędziowej biorą się z niezapewnienia odległości bezpieczeństwa. Osłony posiadają otwory od czoła i z góry, przez które istnieje możliwość sięgnięcia ręką do strefy narzędziowej przy zamkniętej osłonie w czasie wykonywania przez wtryskarkę ruchu roboczego. Niektóre wtryskarki produkowane nawet przez uznanych producentów posiadają wersję z otworem u góry osłony.

Otwór ten jest wykorzystywany do wyjmowania wyprasek przez robota współpracującego z maszyną. Wygrodzenie strefy pracy robota i ustawienie obok wtryskarki przenośnika, na który odkładane są wypraski, stanowi barierę zabezpieczającą pracownika przed przypadkowym sięgnięciem ręką do strefy narzędziowej. W sytuacji gdy wtryskarka nie współpracuje z robotem należy otwór w osłonie zabezpieczyć.

Niebezpieczne wtryskarki


Kontrole prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy pokazują, że przy wtryskarkach znaleźć można brak osłon również w innych miejscach niebezpiecznych. PIP podaje choćby przykład braku osłon termicznych przy cylindrach plastyfikujących, co skutkuje ryzykiem, bo przecież w czasie pracy wtryskarek powierzchnia zewnętrza cylindra nagrzewa się do temperatury ok. 300 st. C. Urząd zwraca też uwagę na braki osłon mechanizmów zamykających formy w miejscach, w których istnieje zagrożenie zgniecenia rąk oraz na braki podstawowej ochrony zapobiegającej porażeniom przy instalacji elektrycznej w miejscu połączenia przewodów elektrycznych z grzałkami zamontowanymi w cylindrach plastyfikujących oraz braki osłony termicznej.

Przyczyną niebezpieczeństw jest też wspomniany już wadliwy system sterowania.

Niektóre wtryskarki posiadają opcję sterowania, która umożliwia przy pracy w cyklu ręcznym zamykanie form wtryskowych i wykonanie pełnego cyklu roboczego przy otwartej osłonie strefy narzędziowej. Opcja ta jest dostępna pracownikom w czasie normalnej obsługi maszyny. Osłony strefy narzędziowej zostały tu wyposażone w blokady elektryczne, które w cyklu pracy automatycznej lub półautomatycznej mają na celu uniemożliwienie wykonania ruchu roboczego przy otwartej osłonie. Tyle tylko, że często takie blokady bywają nieprawidłowo włączone do systemu sterowania. Po zatrzymaniu awaryjnym wtryskarki - przez otwarcie osłony - ponowne uruchomienie wtryskarki następuje w wyniku zamknięcia osłony, czyli zadziałania na wyłącznik krańcowy blokady. Maszyny nie są zbyt często wyposażone w urządzenie do ich włączania po zatrzymaniu awaryjnym, co powinno uniemożliwić automatyczne uruchomienie maszyny poprzez zamknięcie osłony.

Powyższa nieprawidłowość w przypadku awarii wyłącznika krańcowego lub zadziałania mechanicznego na wyłącznik może spowodować wykonanie ruchu roboczego przy otwartej osłonie i prowadzić do zagrożenia operatora.