Wystartował konkurs Stena Circular Economy Award

Wystartował konkurs Stena…

Polska jest cyrkularna zaledwie w 10,2%. Co to oznacza w praktyce? Ze wszystkich materiałów przepływających przez naszą gospodarkę̨ - od rud metali i minerałów niemetalicznych po biomasę i paliwa kopalne - tylko jedna dziesiąta to surowce wtórne. Aż 89,8% materiałów już nigdy nie zostaje ponownie wykorzystane. Dlatego tak ważne jest obecnie upowszechnianie koncepcji gospodarki cyrkularnej, w której zasoby krążą w zamkniętym obiegu i są używane do produkowania nowych artykułów. Stena Recycling już po raz szósty inspiruje przedsiębiorców i społeczeństwo do wdrażania i promowania idei GOZ organizując konkurs Stena Circular Economy Award (SCEA). Najnowsza edycja właśnie ruszyła.  

System, w którym zasoby naturalne ziemi wykorzystywane są do produkcji dóbr, których nie da się przetworzyć, musi ulec zmianie. Gospodarka linearna doprowadziła do ogromnych zniszczeń w środowisku naturalnym, a popyt globalnej produkcji obecnie znacznie przewyższa zasoby naszej planety. Dlatego tak ważne jest promowanie idei gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) wśród przedsiębiorstw i społeczeństwa, aby docelowo możliwe stało się stworzenie społecznie sprawiedliwej i ekologicznie bezpiecznej przestrzeni do dalszego rozwoju.  

- Dla nas, jako lidera rozwiązań w dziedzinie gospodarki obiegu zamkniętego, promowanie idei GOZ jest wpisane w DNA naszej działalności. Wiemy jednak, że to w jaki sposób transformacja cyrkularna może zapewnić korzystniejsze wyniki społeczne i środowiskowe, nie jest pytaniem, na które można znaleźć tylko jedną właściwą odpowiedź. Dlatego w 2017 roku stworzyliśmy platformę wymiany doświadczeń, pomysłów i wzajemnej edukacji w postaci konkursu Stena Circular Economy Award. Chcemy inspirować polski biznes do wybierania takich rozwiązań zgodnych z modelami GOZ, które umożliwiają redukcję ilości odpadów, ułatwią odzyskiwanie zasobów, ich ponowne wykorzystanie oraz stosowanie w produkcji materiałów pochodzących z recyklingu – mówi Aleksandra Surdykowska, PR i Marketing Manager w Stena Recycling.

9 stycznia ruszyła szósta edycja konkursu Stena Circular Economy Award, gdzie nagradzane są przedsiębiorstwa, które wdrażają bądź promują rozwiązania z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego oraz studenci, którzy mają pomysł na wprowadzenie GOZ do biznesu lub społeczeństwa. W poprzedniej, piątej edycji, wśród zwycięzców znaleźli się: Ikea Retail, Kaufland oraz woshwosh, a wyróżnienie za praktyki otrzymały marki Ecobean i Allegro.pl. W kategorii skierowanej do studentów został nagrodzony projekt Agnieszki Chmury. Dodatkowo, Cyrkularną nagrodę pięciolecia konkursu zdobyła firma Stu Ergo Hestia.

- Konkurs Stena Circular Economy Award aktywizuje przedsiębiorstwa i studentów do stosowania dobrych praktyk w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego. Do tej pory, w poprzednich edycjach, wpłynęło 188 zgłoszeń: 133 od przedsiębiorstw i 55 od studentów. Jest to dowodem na to, że ideę cyrkularną mogą wdrażać zarówno duże, międzynarodowe koncerny, jak i średnie oraz małe przedsiębiorstwa, czy start-upy - mówi Aleksandra Surdykowska. - Takie pomysły jak: biopaliwo z odpadów powstałych podczas produkcji czekolady, refillomaty kosmetyków, które zachęcają klientów do ograniczania użycia jednorazowych opakowań plastikowych podczas zakupów, czy projekt odnowy urządzeń multimedialnych, dają nadzieję na lepszą przyszłość. Jesteśmy bardzo ciekawi jakie projekty zgłoszą uczestnicy w tej edycji - dodaje.

ff11d77b7399c409ed01088cde0b7c6c