Wzrasta popyt na opakowania wyrobów medycznych

Wzrasta popyt na opakowania wyrobów medycznych
Z najnowszego raportu agencji Freedonia wynika, że w 2017 roku światowy popyt na opakowania wyrobów medycznych osiągnie poziom 25,7 mld dol. Do tego czasu będzie on rósł o 5,9 proc. rocznie. Prognoza agencji oparta jest na analizie danych historycznych z lat 2002, 2007 oraz 2012 i uwzględnia zróżnicowanie ze względu na produkt, zastosowanie i położenie geograficzne.

Trzy najbardziej rozwinięte regiony świata - USA, Europa Zachodnia oraz Japonia - stanowią prawie 60 proc. rynku opakowań dla wyrobów medycznych. Jednak ze względu na tendencję do redukcji kosztów oraz silną konkurencję to nie te regiony odnotują w tym okresie najwyższy wzrost. Najszybciej rynek opakowań medycznych będzie rósł w Indiach, Meksyku, Chinach oraz niektórych krajach Afryki i Bliskiego Wschodu, gdzie dywersyfikacja, ekspansja oraz ścisłe regulacje w zakresie produktów medycznych powodują wzrost wymagań w zakresie jakości opakowań i akcesoriów.

Spośród poszczególnych krajów świata Stany Zjednoczone pozostaną liderem rynku ze względu na technologiczne zaawansowanie oraz innowacyjność. Z kolei na rozwój rynku w Europie i Japonii największy wpływ mają wprowadzane ulepszone standardy pakowania, nakładające m.in. obowiązek zwiększenia barierowości opakowań. W gronie krajów rozwijających się największe możliwości sprzedaży będzie oferował rynek chiński.

Najbardziej rozpowszechnionymi opakowaniami do wyrobów medycznych mają pozostać woreczki i tacki, które swoją popularność zawdzięczają odporności, właściwościom barierowym oraz praktycznemu wyeliminowaniu ryzyka błędów obsługi czy infekcji. Popularnością będą się cieszyć także opakowania blistrowe (m.in. ze względu na możliwość pakowania soczewek kontaktowych) oraz szklane fiolki (używane w przypadku substancji reaktywnych). Na zainteresowanie rynku mogą także liczyć producenci opakowań typu Clamshell, których właściwości w zakresie bezpieczeństwa są dla rynku medycznego bardzo atrakcyjne. Z kolei większe torebki stracą na znaczeniu ze względu na tendencję do miniaturyzacji w medycynie. Niższa będzie także sprzedaż pudełek, co jest efektem odwrotu od używania opakowań pomocniczych. Na zyski natomiast będą mogli liczyć producenci rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa opakowań, których wyroby będą spełniały coraz ostrzejsze wymagania prawne.