Wzrosło zainteresowanie kupnem Stomilu

Wzrosło zainteresowanie kupnem…
Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, iż na grudniową ofertę sprzedaży akcji Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego "Stomil" SA odpowiedziało pięć podmiotów. Oferty wstępne na zakup 2 641 460 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda, a stanowiących 85 proc. kapitału zakładowego spółki, złożyły: Chemia Inwestycje Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Warszawie, Conbelts Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu, KANE Aluminium Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Janikowie, Marek Ignacy Michalski zam. w Nowym Dworze oraz Tar Heel Capital II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie.

W chwili obecnej Stomil w całości należy do Skarbu Państwa. Zgodnie z przepisami, uprawnionym pracownikom przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia do 15 proc. akcji spółki. Akcje nie nabyte przez pracowników mogą zostać zbyte potencjalnemu inwestorowi.

Bydgoska spółka nie ma szczęścia do inwestorów. Poprzednie próby sprywatyzowania spółki zakończyły się niepowodzeniem - w minionym roku na przykład na ofertę MSP nie odpowiedziała żadna spółka.

Stomil to zakłady z ponad 90-letnią tradycją. Specjalizują się w produkcji węży hydraulicznych wysokociśnieniowych, węży przemysłowych, przewodów hydraulicznych, płyt, arkuszy i innych wyrobów gumowych. Obecnie w firmie pracuje 377 osób.

W 2012 roku przychody firmy wyniosły 57,8 mln zł, przy zysku EBIDTA w wysokości 1,8 mln zł i stracie netto wynoszącej 1,3 mln zł.