Wzrośnie krajowa produkcja ropy naftowej

Wzrośnie krajowa produkcja ropy naftowej
25 sierpnia 2014 r. zależna od Lotos Petrobaltic spółka celowa zawarła z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Bankiem Pekao SA. umowy dotyczące finansowania zagospodarowania złoża B8 zlokalizowanego na Morzu Bałtyckim. Wartość projektu wynosi blisko 1,8 mld zł.

Potencjał wydobywczy złoża B8 oszacowano na 3,5 mln ton ropy naftowej. Uruchomienie przemysłowej produkcji ze złoża zaplanowano na koniec 2015 r. Szacowana roczna produkcja powinna wynieść ok. 250 tys. ton ropy naftowej (ok. 5,3 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie).

Surowiec ma być dostarczany do rafinerii Lotos w Gdańsku, a produkowany równolegle gaz ziemny - do działającej już elektrociepłowni we Władysławowie.

Zawarta umowa przewiduje zaangażowanie finansowe ze strony PIR na poziomie 430 mln zł. Wartość rynkowa wkładu Lotos Petrobaltic wyniesie ok. 800 mln zł, zaś Bank Pekao i Bank Gospodarstwa Krajowego zainwestują łącznie 660 mln zł.

Inwestycja zostanie zrealizowana w formule project finance przez powołaną w tym celu spółkę specjalnego przeznaczenia (Special Purpose Vehicle). Jej właścicielem będzie Lotos Petrobaltic, który aportem wniesie do SPV koncesję oraz platformę wiertniczą. Spółka ta przeprowadzi pozostałe prace związane z zagospodarowaniem złoża B8.

– To bardzo ważna inwestycja, która wpisuje się w naszą strategię wspierania poszukiwań i wydobycia krajowego przez polskie przedsiębiorstwa - powiedział Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa. - Szacujemy, że roczna produkcja ze złoża B8 powinna stanowić niemal jedną trzecią obecnej produkcji ropy w Polsce. Dzięki realizacji projektu, udział złóż bałtyckich w krajowej produkcji ropy powinien wzrosnąć dwukrotnie, do 33 proc. Większe wykorzystanie własnych źródeł powinno służyć poprawie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

– Segment wydobywczy jest priorytetem strategii Lotosu do 2015 roku oraz głównym kierunkiem rozwoju firmy do 2020 roku – stwierdził Paweł Olechnowicz, prezes zarządu Grupy Lotos SA. – W ramach programu "Efektywność i Rozwój 2013-15" głównym obszarem działań spółki Lotos Petrobaltic jest właśnie Bałtyk.

Podpisane umowy to efekt realizacji postanowień porozumienia o współpracy, który Lotos Petrobaltic i Polskie Inwestycje Rozwojowe zawarły 7 października ub.r. Był to pierwszy wstępnie zaakceptowany projekt PIR, który obecnie jako pierwsza inwestycja przechodzi do fazy realizacji.

– Projekt prowadzony przez Lotos wspólnie z PIR to doskonały przykład realizacji zadania, do jakiego został powołany nasz fundusz. Dzięki zaawansowanej inżynierii finansowej udało się stworzyć dla banków warunki do udzielenia długoterminowych kredytów. W naszej części Europy nikt nie przeprowadził jeszcze tak złożonej i wielopoziomowej transakcji w sektorze wydobycia ropy. Chciałbym bardzo podziękować pięcioosobowemu zespołowi PIR, który w ciągu 10 miesięcy doprowadził do zamknięcia finansowego tego niezwykle złożonego projektu – mówi Mariusz Grendowicz, prezes zarządu PIR.

Czytaj więcej: Ropa 45 Inwestycje 716