Zautomatyzowana paletyzacja – gdy brakuje rąk do pracy

Zautomatyzowana paletyzacja…

Zgodnie z World Robotics 2022 - raportem Międzynarodowej Federacji Robotyki w dziedzinie robotów usługowych - największy udział w sprzedaży nowych urządzeń mają te, które związane są z transportem i logistyką. W ubiegłym roku na całym świecie przybyło ich ponad 86 tys., co stanowi 44-proc. wzrost sprzedaży w stosunku do roku 2021.

Jedną z przyczyn tego trendu jest sytuacja na rynku pracy, na którym brakuje pracowników obsługi magazynowej. Według Barometru Zawodów przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w 2024 roku będą oni poszukiwani w 60 proc. powiatów w Polsce. Automatyzacja procesów intralogistycznych jest odpowiedzią na te wyzwania.

Przykładem procesu, który można efektywnie zautomatyzować, jest paletyzacja. Układanie pudeł z produktem gotowym na paletach i ich ręczny transport do magazynu są nurzące i obciążające fizycznie dla pracowników, stąd ich małe zainteresowanie tym zajęciem. Z drugiej strony - ograniczona przestrzeń i obecność pracownika przy paletyzatorze mogą stanowić wyzwanie. Rozwiązaniem ma szansę okazać się wdrożenie stanowiska składającego się ze współpracującego robota paletyzującego i autonomicznego robota mobilnego (AMR), który może łatwo zintegrować się z nowoczesnymi systemami paletyzacji.


amr-paletyzacja


Autonomiczne roboty mobilne poruszają się po rozpoznanej wcześniej trasie, przewożąc palety ze strefy pakowania do magazynu. Dzięki wbudowanemu zestawowi czujników mogą bezpiecznie omijać ludzi i przeszkody, co poprawia bezpieczeństwo pracy. AMR nie wymagają wbudowanej infrastruktury i zmian w układzie hali produkcyjnej, a co za tym idzie, mogą zostać spranie zaprogramowane i wdrożone. Z tych powodów integracja AMR z paletyzatorami jest coraz powszechniejsza.

Skalowalność jest kluczowa dla firm produkcyjnych. Aby skutecznie się rozwijać, organizacja musi być elastyczna i zdolna do dostosowania się do rosnących wymagań. Automatyzacja procesów, które nie tworzą wartości dodanej, może sprawić, że przedsiębiorstwa będą bardziej wydajne, a roboty AMR są doskonałym sposobem na realizację tego celu.

Jesper Sonne-Thimsen, Dyrektor Sprzedaży na Europę Środkowo-Wschodnią, Mobile Industrial Robots

Reportaże

Forum