Zbiórka PET w Europie ma się dobrze

Zbiórka PET w Europie ma się dobrze
W całej Europie zbiórka butelek PET osiągnęła poziom 1,26 mln ton w ubiegłym roku. Takie wyniki ogłosiła w swoim corocznym raporcie organizacja PETCORE, skupiająca europejskie podmioty funkcjonujące w branży PET.

Osiągnięty w ubiegłym roku wynik oznacza, że poziom zbiórki opakowań PET w całej Europie zwiększył się o 11 proc. w porównaniu ze stanem z 2007 r. Przez cały ubiegły rok ok. 46 proc. butelek PET było zbieranych dla celów recyklingu, podczas gdy rok wcześniej było to 5-17 proc. – Jestem naprawdę bardzo zadowolony z tak wysokiego stopnia recyklingu PET w Europie i to nawet w czasach kryzysu ekonomicznego - przyznaje Roberto Bertaggia, prezes PETCORE. – Poddany recyklingowi PET staje się niezawodnym i jednocześnie poszukiwanym surowcem w całym łańcuchu produkcyjnym.

Z całego poziomu nadającego się do recyklingu i zebranego w Europie PET, aż 75 proc. to tworzywo nadając się do użytku. Pozostałości składały się z kubków, etykiet, różnego typu resztek i innych zanieczyszczeń.

Jeśli chodzi o Polskę to obecnie na terenie naszego kraju nagromadzonych jest ponad 13 mld ton odpadów, z czego około 3,5 mln ton to odpady opakowaniowe. Szacuje się, że odpady z tworzyw sztucznych PET to blisko 140 tys. ton. Jednak zaledwie 15 proc. rocznej produkcji butelek PET jest poddawanych w Polsce recyklingowi.

Opakowania PET


Czytaj więcej: Butelki 160 Recykling 424