Zielona Energia w Kielcach

W Elektrociepłowni Kielce ruszył blok energetyczny produkujący energię z odnawialnych źródeł. Obiekt będzie produkować energię m.in. z biomasy, czyli odnawialnego źródła energii. Jest to jedna z pierwszych zrealizowanych tego typu inwestycji w Polsce. Generalnym wykonawcą obiektu jest firma Rafako z Raciborza.

Zielona Energia to trend przyszłości. W naszym kraju trend dopiero raczkujący. - Jest to jeden z pierwszych tego typu zrealizowanych projektów w Polsce, a na pewno pierwszy i największy, jeżeli chodzi o parametry i wydajność kotła na biomasę - mówi Grzegorz Podsiadło ze spółki Rafako, kierownik projektu EC Kielce.

Blok składa się z dwóch kotłów, węglowego OR 50 oraz na biomasę OS 20, turbiny parowej oraz urządzeń towarzyszących. Firma Rafako odpowiadała za dostawę i montaż obydwu kotłów wraz z urządzeniami towarzyszącymi i składowiskiem biomasy, a także prace wyburzeniowe i budowlane oraz całą infrastrukturę związaną z funkcjonowaniem bloku energetycznego łącznie z wyprowadzeniem energii elektrycznej na zewnątrz. Cały prjekt kosztował ponad 87 mln zł. Jego realizacja zajęła 19 miesięcy.

Jak działa instalacja?

Kocioł OS 20 o wydajności 20 t pary na godzinę został zaprojektowany jako kocioł do spalania biomasy pochodzenia drzewnego. Paliwo gwarancyjne stanowią zrębki o granulacji 1-5 cm, wartości opałowej 8,1 – 9,8 MJ/kg, wilgotności 42 – 51 proc. Oprócz instalacji podawania biomasy do kotła zainstalowano układ rozdrabniania biomasy wyposażony w specjalny rębak pozwalający na przygotowanie paliwa z biomasy wielkogabarytowej, np. konarów lub korzeni drzew oraz roślin energetycznych, czyli witek wierzby. W skład bloku wchodzi również kocioł rusztowy parowy OR-50 o wydajności 50 t pary/h spalający miał węglowy.

- Inwestycja wiąże się z korzyściami dla Kielc, oznacza też poprawę bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego. Przy tej wielkości bloku elektrociepłownia jest w stanie zaspokoić ok 15 proc. miejskiego zapotrzebowania w energię elektryczną, czyli w razie potrzeby zasilić najważniejsze urządzenia w mieście. To także wkład w rozwój wytwarzania energii przyjaznej środowisku naturalnemu. Na budowę bloku energetycznego zasilanego biomasą udało się pozyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz fundacji EkoFundusz.

Spalana w kotle biomasa zaliczana jest do odnawialnych źródeł energii, obok wiatru, wody, czy słońca. Jest przyjazna środowisku, ponieważ ogranicza zużycie paliw kopalnych oraz emisję do atmosfery CO2, powodującego efekt cieplarniany. Nie bez znaczenia są także korzyści ekonomiczne. Ze sprzedażą „zielonej” energii do sieci elektroenergetycznej wiąże się możliwość handlu świadectwami pochodzenia za każdą wyprodukowaną w ten sposób megawatogodzinę (MWh) energii elektrycznej. Wygenerowany przy tej okazji CO2 nie jest wliczany do przyznanego poszczególnym krajom europejskim limitu emisji.

Do pozyskiwanie energii z alternatywnych źródeł obligują przepisy prawne, idące w ślad za dyrektywami Unii Europejskiej. Do 2020 r. w Polsce „zielona energia” ma stanowić 15 proc. energii sprzedanej przez przedsiębiorstwa energetyczne odbiorcom końcowym. To ponad dwukrotnie więcej niż obecnie.

Biomasa, to nic innego jak tylko podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości z przemysłu rolnego, leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki np. branży tworzywowej, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich.

Czytaj więcej: Ekologia 249