Zielono, bardziej zielono, Arburg

Zielono, bardziej zielono…

W raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju 2021 firma Arburg ponownie informuje cały świat o tym, jak bardzo zrównoważone w perspektywie długoterminowej są działania przedsiębiorstwa we wszystkich istotnych obszarach. Online, w interaktywnym formacie PDF, w każdej chwili dostępne są liczne interesujące ogólne informacje, liczby, dane i fakty.

Arburg prezentuje odpowiedzialność

Raport o zrównoważonym rozwoju jest częścią programu arburgGREENworld, w ramach którego firma Arburg określiła zrównoważony rozwój poprzez efektywne wykorzystanie zasobów i gospodarkę obiegu zamkniętego, jako ważne cele. Już w 2012 roku firma Arburg była jedną z pierwszych firm, które otrzymały potrójny certyfikat jakości, środowiska i energii. Ochrona środowiska, oszczędzanie zasobów i efektywność są zobowiązaniem i zachętą już od dziesięcioleci. Wyraża się to przykładowo w energooszczędnym budownictwie i zrównoważonych procesach produkcyjnych. Przyczynia się do tego również centralna produkcja w zakładzie o dużym udziale produkcji własnej i krótkich drogach dostaw, wydajna technologia maszyn oraz cyfrowe produkty i serwisy programu arburgXworld.

Imponujące liczby potwierdzają także, jak firma Arburg wdraża zasady zrównoważonego rozwoju w całym przedsiębiorstwie:

  • 90% wszystkich odpadów w 2020 roku zostało poddanych recyklingowi.
  • 20% całkowitego zużycia wody przez przedsiębiorstwo stanowi woda deszczowa gromadzona w kilku cysternach.
  • Firma ARBURG wyprodukowała w 2020 roku na własny użytek 1,9 mln kWh energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych. Odpowiada to zapotrzebowaniu na energię elektryczną ponad 500 czteroosobowych gospodarstw domowych.
  • W 2020 roku wyprodukowano 1,3 mln kWh energii wiatrowej, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną ponad 340 czteroosobowych gospodarstw domowych.
  • W latach 2010-2020 zmniejszona emisję CO2 o ponad 90 mln kg.

WIN-Charta

Podstawę gromadzenia danych na potrzeby raportu stanowi system zarządzania zrównoważonym rozwojem „WIN-Charta” kraju związkowego Badenia-Wirtembergia, zawierający również dobrowolne, samodzielne zobowiązanie się do zachowania zasad zrównoważonego rozwoju – jako jednoznaczna deklaracja przedsiębiorstwa w zakresie odpowiedzialności ekonomicznej, ekologicznej i społecznej. WIN-Charta zawiera łącznie dwanaście wytycznych, odnoszących się między innymi do praw człowieka i praw pracowniczych, dobrego samopoczucia pracowników, zasobów, energii i emisji, odpowiedzialności za produkt czy zapobieganiu korupcji. Dodatkowym ważnym czynnikiem jest też regionalna wartość dodana, którą przedsiębiorstwa takie jak Arburg może stworzyć dla swojego otoczenia.

arb00179719-teaser-nachhaltigkeitsbericht-en-24022022-j0a6068
Producent wtryskarek do tworzyw sztucznych
 

Producent wtryskarek do tworzyw sztucznych i ich oprzyrządowania: wtryskarki elektryczne, wtryskarki hybrydowe, wtryskarki hydrauliczne, wtryskarki pionowe, manipulatory, serwis

Polska, 02-495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 233

Reportaże

Forum