Zmiany w branży opakowań cienkościennych

Zmiany w branży opakowań cienkościennych
Opublikowany ostatnio raport agencji AMI Consulting wskazuje, iż w ostatnich latach w obrębie rynku opakowań cienkościennych w Europie zaszły zmiany o charakterze strukturalnym. Jakkolwiek rynek ten, zużywający rocznie 3,1 mln ton tworzyw (2015) jest względnie stabilny, to poszukiwania wyższej marży i wzrostu pozycji rynkowej doprowadziło do zmian w zakresie stosowanych materiałów i procesów. Ostatnie kilka lat było przy tym dla branży szczególnie produktywne, a postęp w przetwórstwie i wiedzy o tworzywach pozwolił wprowadzić znaczne ułatwienia dla producentów.

Wraz z tymi procesami nastąpiły także zmiany w funkcjonowaniu łańcucha dostaw. W obrębie branży doszło do szeregu przejęć, a rynkowi liderzy przeprowadzili restrukturyzację swoich przedsiębiorstw, aby zmaksymalizować możliwości techniczne i stworzyć silną pozycję biznesową. To doprowadziło do pozbywania się jednostek biznesowych o niższym znaczeniu. Równocześnie przeprowadzono racjonalizację działalności zakładów produkcyjnych, a często także ich zmieniano ich lokalizację.

Najwięksi europejscy przetwórcy rozpoczęli ekspansję na arenie światowej, np. Reynolds (Rank Group), Berry Plastics i Amcor. W tym kierunku podążały też RPC Group (po przejęciu Promens i Global Closure Systems) oraz Coveris.

W 2015 roku dziesięć największych firm działających w branży opakowań cienkościennych w Europie kontrolowało ok. 43 proc. rynku. Poza ścisłą czołówką rynek europejski charakteryzuje się w tym obszarze znaczną fragmentacją i analitycy spodziewają się jego konsolidacji.

Silna pozycję posiadają klienci korzystający z usług producentów opakowań cienkościennych, i to ich wymagania napędzają zmiany w branży. Celem właścicieli największych marek jest możliwie najskuteczniejsze dotarcie do konsumenta, co sprawia, że posługują się wieloma technikami marketingowymi, jednocześnie szukając możliwości najbardziej efektywnego uzyskania pożądanego efektu. Eksperci przewidują, ze w najbliższych latach ten trend umocni się jeszcze, co przełoży się na sytuację w branży opakowaniowej.

Czytaj więcej: Opakowania 1108 Analiza 233