Zmiany w zarządzie Plast-Box

Zmiany w zarządzie Plast-Box…

Początek nowego roku przynosi kluczowe zmiany w strukturze Zarządu Plast-Box S.A., czołowego producenta opakowań z tworzyw sztucznych. Rada Nadzorcza spółki powołała dwóch członków Zarządu, poszerzając obecny ‎jednoosobowy skład reprezentowany przez prezesa Grzegorza Pawlaka.‎ Z dniem 1.01.2023 r. stanowiska członków zarządu objęli Adam Pawlak i Artur R. Skonieczny. Rozbudowa struktur biznesowych jest naturalną konsekwencją strategii dynamicznego rozwoju Grupy i służy przede wszystkim zwiększaniu efektywności w zarządzaniu jej podmiotami.

Nowi członkowie zarządu pełnią w Plast-Box kluczowe funkcje menadżerskie i nadal będą realizowali swoje obowiązki w tym zakresie. Adam Pawlak ze spółką Plast-Box S.A. związany jest niemal od początku jej istnienia. Specjalizował się w rozwoju i zarządzaniu strukturami IT. W 2016 r. objął stanowisko Dyrektora Produkcji, a w 2021 r. został Dyrektorem Operacyjnym oraz Dyrektorem ds. Inwestycji i Rozwoju Grupy Plast Box.  

adam-pawlak-czlonek-zarzadu-plast-box
Adam Pawlak, Członek Zarządu Plast-Box S.A.


Artur R. Skonieczny związany jest z Plast-Box od 2001 r. Funkcje menadżerskie w spółce pełni od 2003 r. W tym czasie zbudował i rozwinął całą strukturę sprzedaży eksportowej. W 2020 r. objął stanowisko Dyrektora Handlowego Grupy Plast Box.

artur-r-skonieczny-czlonek-zarzadu-plast-box
Artur R. Skonieczny, Członek Zarządu Plast-Box S.A.


Grzegorz Pawlak, który kolejną kadencję będzie reprezentował Zarząd, pełniąc funkcję Prezesa, to manager z pasjami i długoletnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami, projektami i procesami biznesowymi. Jest założycielem i akcjonariuszem spółki Plast-Box S.A. O zmianach strukturalnych mówi: - Są one kolejnym, naturalnym krokiem w rozwoju Grupy. Jesteśmy dużą, międzynarodową firmą, z potężnym potencjałem, który skutecznie chcemy wykorzystać. Zasilenie Zarządu doświadczeniem i wiedzą zaufanych menadżerów pozwoli nam ten cel szybko zrealizować.

grzegorz-pawlak-prezes-zarzadu-plast-box
Grzegorz Pawlak, Prezes Zarządu Plast-Box S.A.


Serdecznie gratuluję nowym członkom, życząc im powodzenia na nowej, zawodowej ścieżce. Jestem przekonany, że kompetencje Adama Pawlaka i Artura R. Skoniecznego przełożą się na dalszy, dynamiczny rozwój spółki, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Rozszerzenie Zarządu Plast-Box powinno pomóc w efektywnym zarządzaniu różnymi obszarami szybko rosnącej spółki o międzynarodowym charakterze. Grzegorz Pawlak dodaje, że zmiany te wynikają z konieczności dostosowania dotychczasowej struktury spółki do skali biznesu. - Dzięki nowym osobom w składzie Zarządu, znacząco skrócimy procesy decyzyjne, a jednocześnie ujednolicimy struktury nadzorcze w całej Grupie - dodaje.

W ostatnim kwartale 2022 r. Grupa Plast-Box na podstawie umowy inwestycyjnej sfinalizowała proces przejęcia Grupy Suwary S.A. Jeszcze przed końcem roku, 28 grudnia 2022 r. nastąpiły zmiany w składzie osobowym Zarządu Spółki. Rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie złożył Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu Spółki. Do objęcia tego stanowiska został powołany Krzysztof Kmita, który z Plast-Box związany jest od 2008 roku. Od 2012 r. jest Dyrektorem Finansowym spółki. Skutecznie zarządza ryzykiem i czujnie nadzoruje kwestie realizacji wyników biznesowych Grupy Plast Box. Od dłuższego czasu wspierał Zarząd w podejmowaniu strategicznych decyzji, mających na celu konsekwentny rozwój spółek.

krzysztof-kmita-prezes-zarzadu-suwary
Krzysztof Kmita, Prezes Zarządu Suwary S.A.

Reportaże

Forum