Źródła zanieczyszczeń maszyn i środki zapobiegawcze

Uszczelnienia
Przyczyna: Przy różnego typu obciążeniach statycznych uszczelki są znacznie mniej problematyczne. Jednak w przypadku uszczelek przemieszczających się względem uszczelnianych przez nie elementów konstrukcyjnych dochodzi bardzo często do uwalniania cząstek, zwłaszcza w sytuacjach, gdy ruch odbywa się na sucho.

Pomoc: W takich sytuacjach należy generalnie stosować uszczelki ulegające niewielkiemu tylko ścieraniu lub też całkowicie odporne na ścieranie i posiadające bardzo długie okresy trwałości. Miejsca nieszczelne należy natomiast natychmiast uszczelnić na nowo, tak by wyeliminować wszystkie zagrożenia.

Sprężone powietrze
Przyczyna: Naoliwione powietrze sprężone uwalnia przez tłumiki zaworów cząsteczki oleju. Powietrze wypuszczane pod ciśnieniem wytwarza zawirowania cząsteczek.

Źródła zanieczyszczeń maszyn i środki zapobiegawcze

Pomoc: Przy stosowaniu sprężonego powietrza w pomieszczeniach czystych należy zwracać uwagę, aby powietrze zużyte było ponownie w całości odprowadzane z przestrzeni czystej (bez wydmuchu przez tłumiki). Powietrze naoliwione nie powinno być w miarę możliwości stosowane. Jeśli jednak jest stosowane, należy je oczyszczać z pozostałości oleju i z cząsteczek przy pomocy stopni filtracyjnych. Gdy sprężone powietrze musi być używane jako pomoc do usuwania detali z form, należy w przypadku produktów medycznych stosować powietrze sterylne, a przy zastosowaniach technicznych powietrze pozbawione oleju i cząsteczek.

Komponenty naładowane elektrostatycznie
Przyczyna: Elementy konstrukcyjne, które stanowią izolację elektryczną lub są montowane w odizolowaniu od sąsiednich komponentów mogą naładować się statycznie. Elementy naładowane przyciągają cząsteczki, a przy wstrząsach lub przy rozładowaniu elektrycznym uwalniają je z powrotem do otoczenia. Źródłem problemów są przy tym także powłoki lakiernicze oraz urządzenia transportujące materiał.

Pomoc: Należy w miarę możliwości unikać elementów konstrukcyjnych izolujących elektrycznie, które ulegają naładowaniu elektrostatycznemu w pobliżu obszaru produkcji, lub należy je dobrze uziemić. Antystatyczne powłoki lakiernicze mogą wyraźnie zredukować przyczepianie się cząsteczek do polakierowanych powierzchni i ułatwić ich czyszczenie.