Źródła zanieczyszczeń maszyn i środki zapobiegawcze

Źródła zanieczyszczeń maszyn i środki zapobiegawcze
Powody zanieczyszczenia maszyn są rozmaite. Warto jednak zorientować się w działaniu jeśli ma się do czynienia z tymi najbardziej oczywistymi.

Źródłami zanieczyszczeń maszyn są elementy konstrukcyjne oraz media, które z uwagi na swoje właściwości i sposób działania wytwarzają zanieczyszczenia lub sprzyjają ich rozwojowi. Przy profilaktycznym utrzymywaniu maszyn i urządzeń w odpowiednim stanie należy zwracać dodatkowo uwagę na następujące źródła skażenia:

Olej hydrauliczny
Przyczyna: Mgła utworzona z kropelek oleju jest uwalniana przy wystąpieniu nieszczelności w przewodach wysokociśnieniowych oraz przy wysokich ciśnieniach w cylindrach hydraulicznych. Podczas pracy tłoczyska zostają zwilżone olejem, który przechodzi w stan pary. Podwyższone ryzyko wystąpienia przecieków oleju stwarzane jest przez przewody wymagające częstej wymiany, np. w przewody suwaków rdzeni.

Pomoc: Aby uniknąć przecieków należy stosować uszczelki wysokiej jakości o dużej zdolności zatrzymywania. Skutecznym środkiem do eliminacji zużycia uszczelek, a tym samym do zapobiegania nieszczelnościom, jest używanie olejów hydraulicznych wysokiej jakości i o wysokiej czystości. Jeśli to możliwe, należy obniżyć poziom ciśnień oraz zredukować siłę zamykania do niezbędnej wielkości. Należy zapewnić możliwie wysoki stopień hermetyzacji tłoczysk oraz staranność montażu przyłączy hydraulicznych.

Środki smarne
Przyczyna: Prowadnice, tuleje kolumn oraz przeguby dźwigni kolanowych są zwilżane środkami smarnymi, z których uwalniają się pary (cząsteczki). W przypadku smarów grafitowych powstaje z reguły podwyższone stężenie cząsteczek.

Pomoc: Przy wytwarzaniu produktów medycznych należy stosować w obszarach sąsiadujących z tymi produktami środki nadające się do pomieszczeń czystych. Korzystne są skrócone odstępy czasu pomiędzy smarowaniem oraz stosowanie ilości smaru ograniczonych do dopuszczalnych jeszcze wartości minimalnych. W razie potrzeby należy automatycznie zgarniać pozostałości środków smarnych lub całkowicie odizolować obszary poddawane smarowaniu. Należy też unikać stosowania smarów grafitowych.

Kable i węże
Przyczyna: Kable i węże uwalniają podczas tarcia dużą ilość cząstek. Podwyższone ryzyko istnieje przede wszystkim przy podłączeniach węży do ruchomej płyty mocującej. Na wężach o powierzchni gumowej gromadzą się cząsteczki, które sporadycznie zostają uwalniane.

Pomoc: Ułożenie kabli i węży musi uniemożliwiać ich ocieranie się. Oznacza to, że po zainstalowaniu i podczas działania (przy ruchu) kable i węże nie mogą się stykać. Pomocne mogą być także gładkie, odporne na ścieranie i dające się dobrze czyścić węże osłonowe. Przy konstruowaniu form należy zwracać uwagę, aby obwody wody były w miarę możliwości dzielone w formie, a obwody przyłączane do formy były zredukowane do minimum.