Promuj swoją firmę w Plastech.
Bądź bardziej widoczny dla przyszłych kontrahentów.

Realizacja i publikacja materiału wideo

Realizacja i publikacja materiału wideo

Realizacja materiału wideo i przygotowanie artykułu. Publikacja na stronie głównej wortalu.

Cena: 4.842,00 zł


  • Realizacja krótkiego filmu prezentującego firmę, produkt lub procesy produkcyjne. Materiał może zostać zrealizowany w trakcie imprezy targowej lub na terenie firmy
  • Przygotowanie i publikacja artykułu sponsorowanego
  • Wyświetlanie minimum 7 dni na stronie głównej w wybranej wersji językowej
  • Materiał realizowany 1 kamerą, do 6 godzin na planie filmowym, do 15 ujęć
  • Zamieszczenie filmu i artykułu w 1 newsletterze
  • Ewentualne koszty dojazdu i noclegów pokrywa zamawiający

Reportaże

Forum