Promuj swoją firmę w Plastech.
Bądź bardziej widoczny dla przyszłych kontrahentów.

Top Oferta B2B - 1 tydzień

Top Oferta B2B - 1 tydzień

Wyróżniona oferta biznesowa

Cena: 120,00 zł


  • Oferta jest wyróżniona jednocześnie we wszystkich wersjach językowych wortalu
  • Gwarantowane miejsce na stronie głównej wortalu
  • Prezentacja oferty ponad ofertami standardowymi
  • Prezentacja pełnych danych kontaktowych
  • Aktywny link do strony www
  • Możliwość formatowania treści oferty (HTML)
  • Możliwość dodania maksymalnie 3 zdjęć
  • Możliwość dodania filmu video z youtube
  • Formularz zapytań
  • Maszynowe tłumaczenie oferty na wszystkie języki wortalu (można umieścić własne tłumaczenia)