Faktoring szansą dla mikroprzedsiębiorców
Wiadomości

17 wrz 2015, 0:00 Plastech

Bibby Financial Services zachęca mikro- i małe przedsiębiorstwa do rozwoju biznesu w oparciu o faktoring. Faktoring szansą dla mikroprzedsiębiorców czytaj>>

Radmir

AOW Faktoring
19 paź 2015, 9:39

Dzięki wymienionym w artykule zaletom usługi faktoringu jest to najszybciej rozwijająca się branża sektora usług finansowych i jedna z podstawowych form pozyskania środków finansowych w firmach. Dane pokazują, że np. obroty członków Polskiego Związku Faktorów wzrosły aż o 25% (porównanie pierwszych kwartałów bieżącego i poprzedniego roku). Jest to również spowodowane coraz większą świadomością klientów na temat faktoringu, ale również lepszą kondycją polskiej gospodarki i rosnącą konsumpcją. Tak jak zostało napisane w artykule, firmy faktoringowe coraz częściej otwierają się na MŚP, ale również oferowane są coraz lepsze warunki.Odpowiedz Nowy temat